Masterprojekt

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i modulerne:
- Varmeteori og –praksis
- Fugtteori og –praksis
- Inde - materialer, fugt og skimmel
- Tæthedsplan og ventilation
- Energi-, varme- og fugtberegningsmetoder
- Tilstandsvurdering, efterisolering og renovering
- Nybyggeri – nye materialer og byggetekniske løsninger

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Masterprojektet skrives inden for det bygningsfysiske område og indeholder præsentation af tidligere forskning på området og masterprojektets relation til dette.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal have opnået:

 • Dybtgående kendskab til et eller få udvalgte fagelementer
 • Bredere indsigt i feltet hvad angår såvel teorier og metoder som disses indbyrdes sammenhæng, eventuelt i forbindelse med et renoverings- eller nybygningsprojekt.

Færdigheder

Den studerende skal have følgende færdigheder:

 • Selvstændigt, systematisk og kritisk kunne identificere, formulere og analysere den aktuelle problemstilling
 • På relevant måde kunne relatere problemstillingen til fagområdet, herunder redegøre for og begrunde de valg, der er truffet i afgrænsningen af problemstillingen
 • Kunne sætte projektets emne i en historisk kontekst.

Kompetencer

Den studerende skal have opnået følgende kompetencer:

 • Selvstændigt kunne træffe og begrunde valg af videnskabelige, teoretiske, digitale og/eller eksperimentelle metoder
 • Selvstændigt og kritisk kunne vurdere såvel de valgte teorier og metoder som projektets analyser, resultater og konklusioner
 • Kunne formidle relevante faglige og professionelle aspekter af projektarbejdet på klar og systematisk måde.
 • Mundtligt som skriftligt kunne formidle bygningsfysiske problemstillinger
 • Kunne perspektivere og relatere egen viden med videnskabelig viden
 • Kunne anvende egen faglighed ift problemformulering og problemdiskussion (Problemorienterede kompetencer)
 • Kunne vælge og anvende metoder til problemanalyse og problemløsning (Problemorienterede kompetencer)
 • Kunne demonstrere aktivitets-, tidsplanlægning/styring ifm. Speciale (Strukturelle kompetencer)
 • Kunne demonstrere videnskabelig formidlingsmetoder (Strukturelle kompetencer), samt kunne
 • Kunne demonstrere egen faglighed og kompetence i forhold til at opnå bygningsfysisk viden (Meta-kognitive kompetencer)
 • Kunne demonstrere evne til at tage beslutninger på grundlag af videnskabelig viden og anvendte digitale værktøjer (Meta-kognitive kompetencer), og
 • Demonstrere mundtlig formulering og formidling af tværfaglige og fagspecifikke bygningsfysiske problemstillinger til specialeforsvar (Problemorienterede kompetencer).

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning, Omfanget af vejledning er 3 til 5 møder af 1 til 2 timers varighed i projektperioden.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMasterprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Mundtlig prøve på baggrund af projektrapport.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's Thesis
ModulkodeB-BF-M4-16
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

UddannelsesejerMaster i bygningsfysik
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet