Nybyggeri – nye materialer og byggetekniske løsninger

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i modulerne:
-Tæthedsplan og ventilation
-Energi-, varme- og fugtberegningsmetoder

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal opnå viden om:

 • Værktøjer og metoder, fx ydeevneafprøvninger og tilhørende dokumentation, der er til rådighed for at vurdere funktionsevnen og levetiden af nye materialer og konstruktioner
 • Værktøjer der kan anvendes til prøvning og vurdering af funktionsevnen af den færdige bygning
 • Højisolerede konstruktioner og materialer
 • Brug af smeltevarme for varmeakkumulering
 • Dobbeltskalkonstruktioner
 • Glasgårde (atrier)
 • Bæredygtighed – green buildings
 • Produktion og brug af vedvarende energi lokalt.

Færdigheder

Den studerende skal have følgende færdigheder:

 • Kunne vælge løsninger som opfylder lovgivningsmæssige krav til fremtidens byggeri (lavenergiklasser)
 • Kunne løse bygningsfysiske udfordringer ved bygninger med avanceret arkitektur
 • Kunne indgå i team for vurdering af forslag i den tidlige designfase
 • Kunne vurdere om konstruktioner giver risiko for fugtskader, varmetab mv.
 • Kunne vurdere funktionsevnen af nye materialer og konstruktioner.

Kompetencer

Den studerende skal have opnået følgende kompetencer:

 • Kunne vurdere funktionsevnen af materialer og konstruktioner i nye bygninger.
 • Have viden om værktøjer og metoder til at bedømme nye materialer og/eller konstruktioner eller nye anvendelser for kendte materialer
 • Kunne vurdere nye avancerede løsninger for fremtidens bygninger
 • Kunne løse problembaserede opgaver i samspil med andre
 • Kunne udføre problemidentifikation, -analyse og –løsning (Problemorienterede kompetencer)
 • Kunne demonstrere teamkultur ved tværfaglig dialog og samarbejde gennem gruppearbejde (Interpersonelle kompetencer)
 • Kunne anvende faglige samarbejdsroller og –ansvar (Interpersonelle kompetencer)
 • Kunne identificere egen faglighed og kompetence i forhold til øvrige gennem gruppearbejde (Meta-kognitive kompetencer)
 • Kunne anvende eget læringspotentiale fra modulopgave til modulopgave (Meta-kognitive kompetencer)
 • Kunne anvende mundtlig formulering og formidling af tværfaglige og fagspecifikke bygningsfysiske problemstillinger (Problemorienterede kompetencer).

Undervisningsform

Forelæsninger, seminarer osv. suppleret med projektarbejde, workshops, regneøvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNybyggeri – nye materialer og byggetekniske løsninger
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve på baggrund af præsentation af et emne fra semesterprojekt.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelNew Buildings – New Materiales and Solutions in Building Technology
ModulkodeB-BF-M3-15
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i bygningsfysik
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet