Tæthedsplan og ventilation

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal opnå viden om:

 • Tæthedsplanet, det plan, som omkranser en bygnings opvarmede indre
 • Hvilke materialer og bygningskomponenter der kan udgøre tæthedsplanet
 • Kritiske steder i tæthedsplanet, forskudte planer, overgange mellem bygningsdele og gennemføringer
 • Placeringen af et tæthedsplan i en let konstruktion, tung konstruktion og en konstruktion, der består af såvel lette som tunge bygningsdele
 • Metoder til bestemmelse af en bygnings lufttæthed fx ”Blower Door Test”
 • Egnede materialer til tæthedsplan
 • Projektering og bygbare løsninger
 • Årsager til utilstrækkeligt tæthedsplan
 • Tilsigtet og utilsigtet luftskifte
 • Lufttæthedens indflydelse på en bygnings energiforbrug
 • Gener i forbindelse med manglende lufttæthed
 • De grundlæggende behov for luftskifte i bygninger og metoder (naturlig og mekanisk ventilation) til at tilvejebringe dette
 • Kravene til energieffektivitet af ventilationsløsninger, herunder varmegenvinding
 • Metoder til beregning af luftskifte i bygninger
 • Metoder til beregning af luftstrømninger i bygninger.

Færdigheder

Den studerende skal have følgende færdigheder:

 • Kunne vurdere en gennemført ”Blower DoorTest”
 • Kunne anvise gode bygbare løsninger inden for etableringen af tæthedsplaner
 • Have kendskab til og kunne vurdere om et materiale kan anvendes i et tæthedsplan
 • Kunne vurdere energitabet som følge af utilsigtede utætheder
 • Kunne gennemføre en vurdering af luftskiftet ved naturlig ventilation under stationære forhold
 • Kunne vurdere mulige løsninger for ventilation af en bygning
 • Kunne gennemføre målinger af luftskifte i en bygning.

Kompetencer

Den studerende skal have opnået følgende kompetencer:

 • Kunne anvende begreber og teknikker for tæthedsplan, lufttæthed, lufttætning og forstå forholdet mellem lufttætning, ventilation og energiforbrug
 • Kunne kommunikere om relevante abstrakte resultater og teorier inden for naturligt og mekanisk luftskifte i bygninger
 • Kunne vurdere størrelse af og problemer i forbindelse med luftskifte i bygninger på baggrund af såvel naturlig som mekanisk ventilation
 • Kunne relatere generelle begreber fra kurset til løsning af konkrete opgaver
 • Kunne løse problembaserede opgaver i samspil med andre
 • Kunne anvende uddelegering (Strukturelle kompetencer)
 • Kunne identificere rolle- og ansvarsfordeling (Strukturelle kompetencer)
 • Kunne anvende videnskabelige formidlingsmetoder (Strukturelle kompetencer), og
 • Mundtligt formulere og formidle  tværfaglige og fagspecifikke bygningsfysiske problemstillinger (Problemorienterede kompetencer).

Undervisningsform

Projektarbejde understøttet af forelæsninger, workshops og regneøvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTæthedsplan og ventilation
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve på baggrund af præsentation af et emne fra pensum.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAir and Vapour Tightness and Ventilation
ModulkodeB-BF-M2-14
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i bygningsfysik
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet