Inde- og udeklima

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal opnå viden om:

 • Grundlæggende begreber angående inde- og udeklimaet
 • Krav til termisk indeklima
 • Målemetoder for termisk indeklima
 • Metoder til beregning af konsekvenser
 • Materialers indeklimamærkning
 • Meterologiske datas brug i bygningsfysik
 • Vindforhold - bygninger og terræn
 • Brugerindflydelse på indeklima
 • Solstråling og solafskærmning
 • Dagslys og belysning.

Færdigheder

Den studerende skal have følgende færdigheder:

 • Kunne vurdere data til konsekvensberegninger
 • Kunne foretage simple målinger af hygrotermisk inde- og udeklima
 • Kunne redegøre for teorien bag beregningen/modellen
 • Kunne forklare udeklimaets indflydelse på bygningen og dens indeklima
 • Kunne forklare sammenhængen mellem faktorerne og det oplevede indeklima.

Kompetencer

Den studerende skal have opnået følgende kompetencer:

 • Kunne vurdere en bygnings hygrotermiske indeklima på baggrund af viden om de enkelte faktorers størrelse (måleresultater)
 • Kunne beregne og vurdere behovet for dagslys og belysning, og vurdere dets betydning for en bygnings energiforbrug
 • Kunne vurdere hvor store udsving der kan optræde i indeklima pga. brugeradfærd
 • Have viden om meteorologiske data og deres indflydelse på indeklimaet, herunder solstråling og solafskærmninger
 • Viden om fremtidige klimaændringers termiske og fugtbetingede påvirkninger af bygninger
 • Kunne løse problembaserede opgaver i samspil med andre
 • Kunne anvende uddelegering (Strukturelle kompetencer)
 • Kunne identificere rolle- og ansvarsfordeling (Strukturelle kompetencer)
 • Kunne anvende videnskabelige formidlingsmetoder (Strukturelle kompetencer)
 • Kunne mundtligt formulere og formidle af tværfaglige og fagspecifikke bygningsfysiske problemstillinger (Problemorienterede kompetencer).

Undervisningsform

Forelæsninger, seminarer osv. suppleret med projektarbejde, workshops, regneøvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInde- og udeklima
Prøveform
Mundtlig
Mundtlig prøve på baggrund af præsentation af et emne fra pensum.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIndoor and Outdoor Climate
ModulkodeB-BF-M2-12
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i bygningsfysik
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet