Varmeteori og -praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal opnå viden om:

 • Transport af varme (ledning, stråling, konvektion)
 • Energitab (gennem flader, ved kuldebroer, ventilationstab) og tilhørende parametre til beskrivelse af energitab (U-værdier, linjetab m.m.)
 • Begreber og faktorer for beregning af isolanser og U-værdier for flader, vinduer, hulrum, konstruktioner med kuldebroer etc.
 • Beregning af kuldebroer
 • Brugen af termovision til identificering af kuldebroer i en bygning.

Færdigheder

Den studerende skal have følgende færdigheder:

 • Kunne beregne stationær, én-dimensional varmetransport i konstruktioner
 • Kunne redegøre for de varmetekniske egenskaber for byggematerialer og konstruktioner
 • Kunne udregne U-værdier for bygningsdele (opbygget af homogene og/eller inhomogene lag)
 • Kunne udregne vinduers U-værdi og energitilskud
 • Kunne foretage optegninger af temperaturkurver for en bygningsdel
 • Kunne foretage varmetabsberegninger for en bygning
 • Kunne foretage en beregning af kuldebroer
 • Kunne foretage en simpel af bygningers energiforbrug.

Kompetencer

Den studerende skal have opnået følgende kompetencer:

 • Kunne vurdere om en konstruktion opfylder kravene til varmetab og kunne vurdere hvordan varmetabet eventuelt nedsættes
 • Kunne vurdere kuldebroers betydning for energitabet fra en bygning og betydningen af at minimere størrelsen og omfanget af kuldebroer
 • Kunne identificere kritiske bygningsdetaljer i relation til varmetab.
 • Kunne løse problembaserede opgaver i samspil med andre, og introduceres til teamkultur ved tværfaglig dialog og samarbejde gennem gruppearbejde (Interpersonelle kompetencer).
 • Kunne identificere faglige samarbejdsroller og –ansvar (Interpersonelle kompetencer)
 • Kunne gennemføre samarbejds- aktivitets-, og tidsplanlægning (Strukturelle kompetencer)
 • Kunne mundtligt formulere og formidle tværfaglige og fagspecifikke bygningsfysiske problemstillinger (Problemorienterede kompetencer).

Undervisningsform

Forelæsninger, seminarer osv. suppleret med projektarbejde, workshops, præsentations seminarer, regne øvelser, laboratorietest.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVarmeteori og -praksis
Prøveform
Mundtlig
Mundtlig prøve.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHeat Theory and Practice
ModulkodeB-BF-M1-9
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i bygningsfysik
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet