Indeklima - materialer, fugt og skimmel

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal opnå viden om:

 • Grundlæggende begreber om indeklima og klimaforandringer
 • Fugts påvirkning af konstruktioner og indeklima
 • Betingelser for svampevækst
 • Skimmelvæksts indflydelse på indeklimaet
 • Materialers fugtegenskaber
 • Materialers indhold af skimmelsvampe.

Færdigheder

Den studerende skal have følgende færdigheder:

 • Kunne foretage hygrotermiske målinger
 • Kunne redegøre for teorien bag skimmelvækst
 • Kunne forklare udeklimaets indflydelse på bygningen og dens indeklima
 • Kunne forklare sammenhængen mellem materialer og skimmelvækst.

Kompetencer

Den studerende skal have opnået følgende kompetencer:

 • Kunne vurdere en bygnings hygrotermiske indeklima på baggrund af viden om de enkelte faktorers størrelse (måleresultater)
 • Kunne beregne og vurdere behovet for dagslys og belysning, og vurdere dets betydning for en bygnings energiforbrug
 • Kunne vurdere hvor store udsving der kan optræde i indeklima pga. brugeradfærd
 • Have viden om meteorologiske data og deres indflydelse på indeklimaet, herunder solstråling og solafskærmninger
 • Viden om fremtidige klimaændringers termiske og fugtbetingede påvirkninger af bygninger
 • Kunne løse problembaserede opgaver i samspil med andre
 • Kunne anvende videnskabelig formidling og -formidlingsmetoder (Strukturelle kompetencer)
 • Kunne lave samarbejds-, aktivitets-, og tidsplanlægning (Strukturelle kompetencer)
 • Identificere egen faglighed og kompetence i forhold til øvrige gennem gruppearbejde (Meta-kognitive kompetencer)
 • Kunne mundtligt formulere og formidle af tværfaglige og fagspecifikke bygningsfysiske problemstillinger (Problemorienterede kompetencer).

Undervisningsform

Projektarbejde understøttet af forelæsninger, workshops og øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIndeklima - materialer, fugt og skimmel
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve på baggrund af præsentation af et emne fra pensum.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIndoor Climate - Materials, Moisture and Mould
ModulkodeB-BF-M1-13
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i bygningsfysik
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet