Lufttæthed og ventilation

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal opnå viden om:

 • Tæthedsplanet, det lufttætte plan, som omkranser en bygnings opvarmede indre
 • Hvilke materialer og bygningskomponenter der kan udgøre tæthedsplanet
 • Kritiske steder i tæthedsplanet, forskudte planer, overgange mellem bygningsdele og gennemføringer
 • Placeringen af et tæthedsplan i en let konstruktion, tung konstruktion og en konstruktion, der består af såvel lette som tunge bygningsdele
 • Metoder til bestemmelse af en bygnings lufttæthed fx ”Blower Door Test”
 • Egnede materialer til lufttætning
 • Projektering af lufttætte og bygbare løsninger
 • Årsager til utilstrækkelig lufttæthed
 • Tilsigtet og utilsigtet luftskifte
 • Lufttæthedens indflydelse på en bygnings energiforbrug
 • Gener i forbindelse med manglende lufttæthed
 • De grundlæggende behov for luftskifte i bygninger og metoder (naturlig og mekanisk ventilation) til at tilvejebringe dette
 • Kravene til energieffektivitet af ventilationsløsninger, herunder varmegenvinding
 • Metoder til beregning af luftskifte i bygninger
 • Metoder til beregning af luftstrømninger i bygninger.

Færdigheder

Den studerende skal have følgende færdigheder:

 • Kunne vurdere en gennemført ”Blower DoorTest”
 • Kunne anvise gode bygbare løsninger inden for etableringen af tæthedsplaner
 • Have kendskab til og kunne vurdere om et materiale kan anvendes i et tæthedsplan
 • Kunne vurdere energitabet som følge af utilsigtede utætheder
 • Kunne gennemføre en vurdering af luftskiftet ved naturlig ventilation under stationære forhold
 • Kunne vurdere mulige løsninger for ventilation af en bygning
 • Kunne gennemføre målinger af luftskifte i en bygning.

Kompetencer

Den studerende skal have opnået følgende kompetencer:

 • Kunne anvende begreber og teknikker for lufttæthed, lufttætning og forstå forholdet mellem lufttætning, ventilation og energiforbrug
 • Kunne kommunikere om relevante abstrakte resultater og teorier inden for naturligt og mekanisk luftskifte i bygninger
 • Kunne vurdere størrelse af og problemer i forbindelse med luftskifte i bygninger på baggrund af såvel naturlig som mekanisk ventilation
 • Kunne relatere generelle begreber fra kurset til løsning af konkrete opgaver
 • Kunne løse problembaserede opgaver i samspil med andre
 • Kunne anvende videnskabelig formidling og -formidlingsmetoder (Strukturelle kompetencer)
 • Kunne lave samarbejds-, aktivitets-, og tidsplanlægning (Strukturelle kompetencer)
 • Identificere egen faglighed og kompetence i forhold til øvrige gennem gruppearbejde (Meta-kognitive kompetencer), og
 • Mundtligt formulere og formidle  tværfaglige og fagspecifikke bygningsfysiske problemstillinger (Problemorienterede kompetencer).

Undervisningsform

Forelæsninger, seminarer osv. suppleret med projektarbejde, workshops, regne øvelser, målinger i laboratoriet eller felt.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLufttæthed og ventilation
Prøveform
Mundtlig
Mundtlig prøve.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAir Tightness and Ventilation
ModulkodeB-BF-M1-11
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i bygningsfysik
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet