Projektorienteret forløb i en virksomhed

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Det projektorienterede forløb har til formål, at den studerende opnår en arbejdsmæssig erfaring med løsning af by, bolig og/eller bosætningsopgaver med relevans for samfundet og for de samfundsvidenskabelige fagdiscipliner, der udgør det faglige fundament (pensum) for uddannelsen.

Gennemførelsen af modulet skal give de studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Læringsmål

Viden

  • Har opnået indsigt i det konkrete arbejde, som en kandidat i by, bolig og bosætning vil kunne komme til at varetage i en konkret organisation og i praktiske teamsamarbejder og herved oparbejde erfaringer med opgaveløsninger i tværfaglige miljøer.

Færdigheder

  • Omsætte teoretiske og metodiske problemstillinger til praktiske løsninger.

Kompetencer

  • Det forventes, at den studerende bliver i stand til at vurdere og argumentere for kvalitative og kvantitative metoders relevans i konkrete arbejdsmæssige sammenhænge og blive i stand til at argumentere for gennemførelse af konkrete, faglige analyser.
  • Endvidere forventes det, at den studerende bliver i stand til at vurdere og argumentere for anvendelsen af teorier og begrebsdannelsers relevans og for gennemførelse af konkrete, empiriske analyser.
  • Desuden skal den studerende via det projektorienterede forløb tilegne sig erfaringer med at arbejde med flere opgaver på samme tid.

Undervisningsform

I det projektorienterede forløb indgår den studerende i et eller flere projekter i en konkret organisation og stifter derigennem bekendtskab med relevante (og aktuelle) problemstillinger. Dermed får den studerende mulighed for at relatere og anvende metoder, teorier og begreber på disse aktuelle og relevante problemstillinger i praksis.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 20 ECTS svarende til 600 timers studieindsats.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Godkendt PBL kompetenceprofil er forudsætning for deltagelse i projekteksamen

Prøver

Prøvens navnProjektorienteret forløb i en virksomhed
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Der skal afleveres en projektrapport, som skal belyse et relevant fagligt felt på grundlag af den studerendes erfaringer i projektperioden og relevant teori fra pensum. Et projektorienteret forløb på 20 ECTS svarer til 3 mdr. af 37 timer, hvoraf de sidste 10-14 dage friholdes til skrivning af projektrapporten. Modulet afsluttes med en individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektrapporten og relevant teori fra pensum, der bedømmes bestået/ikke bestået med intern censur.
ECTS20
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject-oriented Study in an External Organisation
ModulkodeB-BBB-K3-4
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.soc. i by, bolig og bosætning
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet