Feltkursus

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset har til hensigt at ruste de studerende til at tilrettelægge og gennemføre praksisrettet forskning, der på den ene side benytter videnskabelige metoder og teori på videregående niveau og på den anden side kan formidles til konkrete samarbejdsparter og organisationer i omverdenen, der har interesse for de undersøgte problemstillinger.

Gennemførelsen af modulet skal give de studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Læringsmål

Viden

  • Kunne demonstrere viden om forskellige metoders fordele og ulemper i relation til konkrete problemstillinger.
  • Udvikle forståelse af egen profession og faglighed gennem samarbejdet med eksterne aktører i feltet (metakognitiv kompetence).

Færdigheder

  • Kunne formulere problemstilling med relevans for det lokale felt og dets aktører (problemorienteret kompetence).
  • Kunne fremstille resultaterne af analysen på en enkel og forståelig måde.
  • Kunne sammenholde anvendt metode og teori i forhold til den valgte problemstilling.

Kompetencer

  • Kunne vurdere forskellige metoders anvendelighed og validitet ved forskellige problemstillinger. 
  • Kunne tilrettelægge og styre en større, empirisk baseret analyse i praksis. 
  • Kunne argumentere overbevisende for valg af metode og analysedesign.
  • Kunne samarbejde med ekstern, lokal part/aktør i feltet (strukturel kompetence).

Undervisningsform

Kurset består af et forberedelseskursus, et feltophold og en analysefase. De tre dele ses som en integreret del af feltkurset, og de studerende skal deltage aktivt i alle tre dele. Under feltopholdet arbejdes med en selvvalgt opgave (formuleret i dialog med lokal samarbejdspart); derudover vil der være enkelte ekskursioner. Der udarbejdes en rapport over feltopholdets aktiviteter.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Aktiv deltagelse i kurset.

Prøver

Prøvens navnFeltkursus
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i feltrapport.
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelField Work
ModulkodeB-BBB-K3-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.soc. i by, bolig og bosætning
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet