Organisering af indsatser i udsatte byområder

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset har til formål at give de studerende et grundigt teoretisk og empirisk kendskab til organisering og indsatser i udsatte byområder. Kurset belyser forskellige begrebslige tilgange til, hvordan man kan forstå de løsningsorienterede tiltag, som bystyrer, kommunale myndigheder og private aktører igangsætter.

Kurset giver deltagerne en specialiseret viden om måder at organisere indsatser i udsatte byområder på. Kurset tager udgangspunkt i en nyere europæisk erfaring med at områdebaserede indsatser og projekter ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at håndtere de komplekse problemer med udsatte byområder. Med et kortfattet udgangspunkt i studier om social eksklusion og fattigdom i et rumligt perspektiv fokuseres der på styring, den institutionelle organisering samt lederskab i relation til udsatte byområder. Der arbejdes med en ligelig vægtning af teoretisk stof, empiriske studier samt praktiske eksempler, primært fra Europa og Danmark, ligesom der relateres til FN’s bæredygtighedsmål.

Gennemførelsen af modulet skal give de studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Læringsmål

Viden

  • Kunne demonstrere viden om teoretiske forhold og empiriske forhold ved organisering af problemløsningsstrategier i udsatte byområder, samt kunne redegøre for basal teori om fattigdom og social eksklusion.

Færdigheder

  • Kunne relatere, diskutere og reflektere over konkrete problemløsningsstrategier med udgangspunkt i centrale begreber som styring, organisering og lederskab.
  • Kunne diskutere konsekvenser af problemløsningsstrategier ift. beboere i udsatte byområder.

Kompetencer

  • Kunne vurdere konkrete organiseringsmåders effekt, fordele og ulemper i relation til udsatte byområder.

Undervisningsform

Kurset foregår som en blanding af studerendes præsentation af akademiske tekster, øvelser og enkelte forelæsninger.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisering af indsatser i udsatte byområder
Prøveform
Skriftlig
Kurset afsluttes med en individuel skriftlig opgave med udgangspunkt i kursuspensum, der bedømmes efter gældende karakterskala med ekstern censur.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganisation of Efforts in Vulnerable Urban Areas
ModulkodeB-BBB-K3-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.soc. i by, bolig og bosætning
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet