Rummets og stedets sociologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål: Målet med kurset er at give de studerende en videregående indføring i rummets, stedets og den urbane sociologi. Kurset skal gøre de studerende i stand til at reflektere over og analysere ved brug af teorier, der forbinder sociale relationer med geografiske rum.

Indhold: Kurset giver de studerende en indføring i forskellige perspektiver på rummets og stedets sociologi. Kurset tager således udgangspunkt i den spatiale vending inden for sociologien og dens opgør med lineære og ikke-rumlige tankegange. Kurset introducerer endvidere de studerende til nyere perspektiver og teorier på by, sted og rum. Desuden giver kurset de studerende en indføring i relationen mellem byens rum, lokale steder og fællesskaber og i diskussionerne omkring nutidig stedstilknytning.

Gennemførelsen af modulet skal give de studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Læringsmål

Viden

  • Videregående indsigt i og overblik over teoretiske bidrag omkring rummets og stedets sociologi.
  • Forholde sig kritisk til kernebegreber og centrale forståelser fra teorier om rum, sted og mobilitet.

Færdigheder

  • Vurdere og diskutere teoretiske perspektiver på centrale socio-rumlige problemstillinger.
  • Mestre analyser med begreber knyttet til forskellige niveauer af socio-rumlige relationer, mobilitet og stedstilknytning.

Kompetencer

  • Selvstændigt og kritisk reflektere over socio-rumlige perspektivers rækkevidde og forklaringskraft.

Undervisningsform

Afvikles som forelæsninger og seminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 10 ECTS svarende til 300 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRummets og stedets sociologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet udprøves sammen med 'Projektarbejde: Kvalitativt studie af byer og steder'.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSociology of space and place
ModulkodeB-BBB-K2-6
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig
CensornormA

Organisation

UddannelsesejerCand.soc. i by, bolig og bosætning
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet