Geografiske aspekter af flyttebevægelser og sociologiske forståelser af bosætningsvalg

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset har til formål at give de studerende viden om økonomiske og socio-kulturelle baggrunde for urbaniseringsforløb, flyttebevægelser, flyttemotiver og bosætningsvalg samt flytningernes betydning for geografiske forandringsprocesser. Kurset har desuden til formål at udvikle sociologiske forståelser af forskellige befolkningsgruppers flyttemotiver og bosætningsvalg i et hverdagsteoretisk og biografisk perspektiv. I kurset undersøges og diskuteres en række centrale antagelser om flyttemotiver for forskellige befolkningsgrupper, hvor både kvantitative og kvalitative metoder til at undersøge flyttebevægelser, flyttemotiver og bosætningsvalg vurderes kritisk. De empiriske undersøgelser har afsæt i den vestlige verden med særlig vægt på Danmark og fokus på de seneste årtiers udvikling, regional ulighed, by-land forskelle og statslige policies mv.

Gennemførelsen af modulet skal give de studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Læringsmål

Viden

  • Viden om økonomiske og socio-kulturelle baggrunde for urbaniseringsforløb, flyttebevægelser, flyttemotiver og bosætningsvalg samt flytningernes betydning for geografiske forandringsprocesser.
  • Viden om teoretiske perspektiver og sociologiske forståelser af flyttemotiver og bosætningsvalg.

Færdigheder

  • Kunne demonstrere viden om udviklingsdynamikker relateret til flyttebevægelser og bosætningsvalg samt kritisk vurdere forklaringskraften i kvantitative og kvalitative tilgange til at undersøge flyttebevægelser, flyttemotiver og bosætningsvalg.

Kompetencer

  • Kunne identificere, analysere og diskutere sociologiske forståelser af flyttemotiver og bosætningsvalg samt samfundsmæssige udfordringer relateret til geografisk ulighed.

Undervisningsform

Undervisningen er tilrettelagt som forelæsninger, studenteroplæg og gruppediskussion.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Godkendt PBL kompetenceprofil er en forudsætning for deltagelse i projekteksamen.

Prøver

Prøvens navnGeografiske aspekter af flyttebevægelser og sociologiske forståelser af bosætningsvalg
Prøveform
Skriftlig
Modulet afsluttes med en individuel skriftlig eksamen med udgangspunkt i kursuspensum, der bedømmes efter gældende karakterskala med intern censur.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMigration, Migration Patterns, and Settlement Choices
ModulkodeB-BBB-K2-1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.soc. i by, bolig og bosætning
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet