Social differentiering i byen: Livsformer, klasser og livsstil

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset giver de studerende en indføring i forskellige teoretiske perspektiver omkring sammenhængen mellem byens udvikling, sociale klasser, livsformer og sociale grupper. Der vil også̊ være fokus på forskellige empiriske undersøgelser, hvor der er gjort forsøg på at efterprøve sammenhængene i disse teorier og følgelig at informere og videreudvikle disse teorier. Teorier om social mobilitet (stabilitet og vækst) i storbyen vil også̊ høre til de fokusområder, der berøres i dette modul.

Gennemførelsen af modulet skal give de studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Læringsmål

Viden

  • Videregående indsigt i og overblik over teoretiske bidrag omkring byens udvikling, klasser, livsformer og sociale grupperinger.
  • Gengive og redegøre for kernebegreber og centrale forståelser fra teorier om klasser, livsformer, sociale grupperinger og mobilitet

Færdigheder

  • Relatere, sammenligne og diskutere teoretiske perspektiver på centrale problemstillinger omkring sammenhængen mellem byens udvikling, klasser, livsformer og sociale grupperinger.
  • Relatere, sammenligne og diskutere forskellige niveauer af sammenhængen mellem byens udvikling, klasser, livsformer og sociale grupperinger.

Kompetencer

  • Kritisk reflektere og vurdere forskellige perspektivers rækkevidde og forklaringskraft når det gælder sammenhængen mellem byens udvikling, klasser, livsformer og sociale grupperinger.

Undervisningsform

Undervisningen er tilrettelagt som forelæsninger og  seminarer i både forelæsninger og seminarer skiftes mellem underviser oplæg og studenteroplæg, og seminarerne forventes båret af de studerendes eget initiativ til at øve forståelsen og appliceringen af de teoretiske perspektiver.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocial differentiering i byen: Livsformer, klasser og livsstil
Prøveform
Mundtlig
Modulet afsluttes med en individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i kursuspensum, der bedømmes efter gældende karakterskala med intern censur.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Differentiation in the City: Lifestyles, Classes, and Lifestyle
ModulkodeB-BBB-K1-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.soc. i by, bolig og bosætning
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet