Sociodemografi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål: Målet med kurset er at give de studerende en grundlæggende viden om demografiske metoder og om sociodemografiske processer. Kurset skal gøre de studerende i stand til at anvende demografiske metoder til at beskrive og afdække grundlæggende befolkningsbevægelser i form af de demografiske komponenter: fertilitet, mortalitet og migration. De studerende skal kunne foretage sammenligninger mellem såvel områder som mellem lande og kunne analysere årsager til og konsekvenser af bevægelserne med inddragelse af sociodemografiske teorier. De studerende skal kunne reflektere og anvende kohorteanalyser og kunne reflektere over betydningen af såvel 1. som 2. demografiske transition i forhold til givne problemstillinger. Disse demografiske indsigter skal de studerende endvidere kunne reflektere i forhold til geografiske processer og udtryk.

Indhold: Kurset giver de studerende en indføring i basale beregningsmetoder, og hvordan samspillet mellem de demografiske komponenter har betydning for befolkningens udvikling over tid. Anvendelsen og tolkningen af de enkelte mål indlæres gennem konkrete øvelser integreret i kursets enkelte dele. Der lægges desuden vægt på en argumentation for relevansen af de sociodemografiske perspektiver i relation til analyser af spatiale forandringer. Der præsenteres udvalgte overordnede teorier om den sociodemografiske udvikling især med henblik på udviklingen i Danmark og Europa.

Gennemførelsen af modulet skal give de studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Læringsmål

Viden

  • Indsigt i og overblik over anvendelsen af demografiske beregninger.
  • Gengive og redegøre for i hvilke situationer, de enkelte mål er de mest relevante at anvende.

Færdigheder

  • Anvende demografisk metode.
  • Reflektere og anvende kohorteanalyser.
  • Relatere, sammenligne og diskutere tolkninger af de beregnede mål.

Kompetencer

  • Kritisk reflektere og vurdere sociodemografiske perspektivers rækkevidde og forklaringskraft.
  • Reflektere demografiske indsigter i forhold til geografiske processer og udtryk.

Undervisningsform

Kurset afvikles som forelæsninger med tilhørende øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSociodemografi
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig ugeeksamen, med udgangspunkt i kursuspensum, som bedømmes efter gældende karakterskala med intern censur. Eksamen afholdes i samme uge og med samme afleveringstidspunkt som eksamen i 'GIS som analyseredskab', og der stilles en opgave, der tematisk berører samme tema som eksamensopgaven i 'GIS som analyseredskab'.

Reeksamen har en varighed af 3,5 dage, såfremt denne alene vedrører Sociodemografi. Såfremt den studerende skal til reeksamen i både "Sociodemografi" og "Gis som analyseredskab", afvikles reeksamen på samme måde som den ordinære eksamen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocio Demography
ModulkodeB-BBB-K1-1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.soc. i by, bolig og bosætning
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet