Sundhed og komfort

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver de studerende viden om samspillet mellem indeklimaet bredt og påvirkningen på menneskers sundhed og produktivitet. Gennem modulet bliver den studerende i stand til at undersøge og bestemme et byggeris indvirkning på menneskers sundhed. Den studerende vil kunne vurdere, hvordan den samlede negative påvirkning bedst kan reduceres.

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om kvantificering af sundhedspåvirkninger, fx for tidlig død, DALY
  • Skal have viden om betydning af de enkelte områder af indeklimaet og kombinerede effekter ift. menneskers sundhed
  • Skal have viden om indeklimaets indvirkning på produktivitet

Færdigheder

  • Kunne lave en screening af eksisterende byggeri ift. udfordringer og potentialer for sundhedspåvirkninger (negative og positive)
  • Måle/bestemme betydende indeklimaparametre ift. sundhed
  • Undersøge eksisterende byggeri for skadelige stoffer

Kompetencer

  • Kunne foretage en vægtning af de forskellige påvirkninger fra indeklimaet ift. menneskers sundhed og prioritere designvalg på baggrund heraf

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSundhed og komfort
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHealth and comfort
ModulkodeB-BB-B6-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (bæredygtige byggeprocesser)
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet