Bæredygtig renovering af bygning i samspil med energisystemet

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal have viden om definitioner og fortolkninger af universelt design og tilgængelighed, herunder viden om International lovgivning og konventioner
 • Skal have viden om handicapbegrebet, sundhedsbegrebet og rettighedsbegrebet i relation til universelt design og tilgængelighed
 • Skal have viden om samfundsøkonomisk prioritering, investering og gevinst i forhold til universelt design og tilgængelighed
 • Skal have viden om Inklusion og brugerforståelser - hvem er brugere af universelt design?
 • Skal have viden om fysiske og sanselige kvaliteter som universelt design- og tilgængelighedsparametre
 • Skal have viden om samspillet mellem bygningen og energisystemerne, samt betydningen af bygningens indflydelse på et CO2 neutralt energi system
 • Skal have viden om bæredygtig renovering ift. energisystemet
 • Skal kunne forstå installationsfaglige principper og teorier for samlet projektering af bygningers VVS tekniske installationer
 • Skal kunne forstå metoder til klimateknisk analyse af en bygning, herunder indeklimaets betydning for samspillet med energisystemet og udformningen af bygningens installationer

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne gennemføre en bæredygtig renovering inden for bygningens VVS tekniske installationer og universelt design
 • Skal kunne benytte metoder til brugerinddragelse/ brugerinvolvering, fx ”follow the user” for at sikre Inklusion og brugerforståelser
 • Skal kunne designe en bygning der indeholder fysiske og sanselige kvaliteter som universelt design- og tilgængelighedsparametre
 • Kunne gennemføre en registrering og bygningsanalyse ift. universelt design
 • Skal kunne anvende korrekt fagterminologi
 • Skal kunne analysere bygninger med henblik på optimering af samspillet med energisystemerne for opnåelse af den mindst mulig miljøbelastning ved optimering af bygningens installationer og valg af komfortniveau
 • Skal kunne gennemføre detaljerede simuleringer af bygningens indeklima og energiforbrug
 • Skal kunne anvende BIM til projektering af bygningens installationer samt kvalitetssikring heraf

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne reflektere over betydning af metodevalg ift. universelt design
 • Skal kunne udføre et projektarbejde omfattende bæredygtig renovering af bygningers indeklima og installationer, samt universelt design
 • Skal kunne argumentere for valg af installationer i relation til energisystem, bæredygtighed og indeklima og overfor byggeriets parter
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
 • Skal kunne samarbejde i et team omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater

LÆRINGSMÅL FOR PROBLEMBASERET LÆRING

 • Skal kunne anvende problemløsning
 • Skal kunne analysere gruppesamarbejde/sammensætning
 • Skal kunne forstå og forklare hvad procesanalyse er
 • Skal have viden om personlige kompetencer og ønsker
 • Skal kunne anvende projektledelse
 • Skal kunne forstå og forklare hvad konsekvensvurdering er

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

De studerende gives et tema, der har fokus på den ingeniørmæssige tilgang til modellering/analyse af virkeligheden samt et projektkatalog med projektforslag, der tager afsæt i problemstillinger inden for byggeri og anlæg.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 20 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 600 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBæredygtig renovering af bygning i samspil med energisystemet
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSustainable renovation of buildings and its interaction with the energy system
ModulkodeB-BB-B5-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (bæredygtige byggeprocesser)
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet