LCC og materialer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet gør de studerende i stand til at foretage en totaløkonomisk analyse og optimering af bygningsdele, bygninger og byområder, som inddrager driftshensyn i design og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter. Modulet introducerer nutidsværdimetoden til totaløkonomiske beregninger og afdækker metodens muligheder og begrænsninger i forhold til byggeriets beslutningsprocesser.

Læringsmål

Viden

 • Skal have kendskab til centrale udviklingstendenser vedr. LCC
 • Skal have kendskab til investeringsanalyser
 • Skal have dybdegående indsigt i forholdet mellem anskaffelsesomkostninger og driftsomkostninger
 • Skal have omfattende viden om LCC-principper, beregningsmetoder og værktøjer
 • Skal have viden om forskellige metoder til håndtering af usikkerheder

Færdigheder

 • Skal kunne udføre en LCC-beregning for bygningsdele, bygninger og byområder
 • Skal være i stand til at teste og vurdere konsekvenserne af forskellige beregningsforudsætninger
 • Skal kunne anvende totaløkonomiske analyser ved design af bygningsdele, bygninger og byområder

Kompetencer

 • Skal kunne kritisk bedømme validiteten af LCC-beregninger
 • Skal kunne vurdere forskellige metoder til håndtering af usikkerhed på LCC-beregninger
 • Skal kunne diskutere og reflektere over muligheder og begrænsninger ved LCC-beregninger i forhold til beslutningsprocesser og risikovurdering

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLCC og materialer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLCC and materials
ModulkodeB-BB-B4-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (bæredygtige byggeprocesser)
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet