Totaløkonomi og bæredygtige beslutningsprocesser

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal have (domæne-)viden om digitale værktøjer i byggeriet, om byggepraksis og om arbejdsprocesser i et konkret byggeprojekt, byggevirksomhed, -organisation eller lignende.
 • Skal have viden om byggefaglige praksisser, socio-teknisk teori og om relationer mellem teknologi, organisation, arbejdsopgaver og informationsprocesser. 
 • Skal have viden om indsamling og analyse af empirisk data.
 • Skal have viden om analysemetoder for ordreforløb.
 • Skal have viden om projektmetoder og teorier.
 • Skal have viden om modellering af processer.
 • Skal have viden om implementeringsstrategier og -­processer.
 • Skal have viden om regulering og policy-værktøjer
 • Skal have viden om forskellige teorietiske forståelser af værdi, investering og udbytte.

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne redegøre for sociale og faglige gruppers forskellige teknologiske forståelsesrammer og for disses betydning for den samlede effektivitet i udførelsen af en byggeopgave.
 • Skal kunne planlægge, udføre og analysere interviews med relevante aktører, og anvende interviewbaserede informationer på en meningsfuld måde i projektrapporten.
 • Skal kunne anvende viden om byggeprocesser og/eller byggepraksis til at identificere og analysere specifikke teknologiske udfordringer i konkrete projekter. 
 • Skal kunne identificere interessenter.
 • Skal kunne behandle empiriske projektdata.
 • Skal kunne forklare produktionsmæssige og/eller kvalitetsmæssige forhold samt omkostningsmæssige forhold i ordreforløbet.
 • Skal kunne fortolke sammenhængen imellem aktiviteter i produktionen gennem konstruktion af helhedsmodeller og af detailmodeller, der beskriver de nævnte forhold.
 • Skal kunne analysere procesforløb og værdiskabelse.
 • Skal kunne ræsonnere mellem projektet og organisationens strukturelle, tekniske og ressourcemæssige opbygning.
 • Skal kunne fortolke samspillet mellem de involverede parter i et projekt, eller ordreproducerende virksomhedens forskellige organisatoriske enheder.
 • Skal kunne argumentere ved hjælp af præcis produktionsmæssig terminologi.
 • Skal kunne argumentere for virksomhedens relation til selve byggeprocessen.

Kompetencer

 • Skal kunne vurdere de foreslåede systemer og deres følsomhed over for ændringer i f.eks. kundekrav, myndighedskrav, kvalitetskrav m.v.
 • Skal kunne opstilles proces- og produktmodeller. Modellerne skal være operationelle, og kan være baseret på et deterministisk, stokastisk eller heuristisk grundlag.
 • Skal kunne vurdere betydningen for virksomheden eller projektet af at ændre de nuværende forhold og indføre de foreslåede ændringer skal eksempelvis vurderes ud fra økonomiske, organisatoriske, sociale og tekniske konsekvenser
 • Skal kunne vurdere vigtigheden af ændringer til rette tid med hensyn til f.eks. økonomi, organisation, sociale og tekniske konsekvenser og komme med forslag hertil.
 • Skal kunne opstille og reflektere over konkrete implementeringsplaner.
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport.
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater.

LÆRINGSMÅL FOR PROBLEMBASERET LÆRING

 • Skal kunne forstå og forklare hvad problemidentifikation er
 • Skal kunne anvende gruppesamarbejde/sammensætning
 • Skal kunne analysere møder/planlægning af møder
 • Skal kunne analysere tidsplanlægning
 • Skal kunne anvende problemløsning

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

De studerende gives et tema, der har fokus på den ingeniørmæssige tilgang til modellering/analyse af virkeligheden samt et projektkatalog med projektforslag, der tager afsæt i problemstillinger inden for byggeri og anlæg.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 20 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 600 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTotaløkonomi og bæredygtige beslutningsprocesser
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTotal economy and sustainable decision processes
ModulkodeB-BB-B4-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (bæredygtige byggeprocesser)
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet