Konstruktioner og materialer I

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver de studerende viden til design af konstruktioner og de kritiske rammer til at forstå, hvad der gør en konstruktion bæredygtig. Modulet fokuserer på grundlæggende statik, materialeegenskaber og dimensionering af bærende konstruktioner i henhold til Eurocodes.

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne forstå begreberne statisk bestemthed, statisk ubestemthed og mekanismer.
 • Skal have viden om modellering af laster og understøtninger.
 • Skal være bekendt med tværsnitskonstanter for plane bjælker, herunder areal, inertimoment og modstandsmoment.
 • Skal have grundlæggende viden om bjælker, søjler, gittersystemer, og rammer.
 • Skal kunne bestemme snitkræfter og spændinger i plane bjælker og søjler.
 • Skal opbygge viden om konstruktionsmaterialers mekaniske egenskaber gennem simple materialemodeller, herunder specielt lineært elastiske materialer.
 • Skal være i stand til at bestemme bæreevne og dimensionere bygingskonstruktioner.
 • Skal have forståelse for bærende konstruktioners betydning for totaløkonomi.
 • Skal kunne designe miljørigtige bærende konstruktioner.

Færdigheder

 • Skal kunne opstille statiske modeller for plane gitter-, bjælke-, og rammekonstruktioner.
 • Skal kunne foretage beregninger af snitkræfter i statisk bestemte plane gitter-, bjælke-, og rammekonstruktioner.
 • Skal kunne anvende metoder til design og dimensionering af bæredygtige bærende konstruktioner.

Kompetencer

 • Skal kunne indgå i en dialog vedrørende optimale valg af konstruktive løsninger.

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKonstruktioner og materialer I
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelConstructions and materials I
ModulkodeB-BB-B3-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (bæredygtige byggeprocesser)
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet