Etagebyggeri og livscyklusanalyse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne forstå konstruktionsfaglige principper og teorier for projektering af konstruktioner i beton og træ
 • Skal have kendskab til væsentlige standarder inden for LCA
 • Skal have viden om definitioner og fortolkninger af universelt design og tilgængelighed, herunder lovgivning og konventioner
 • Skal have viden om design- og byggeproces og brugerinvolvering, herunder spørgeskemaer, observation og ”follow the user”

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne anvende korrekt fagterminologi
 • Skal kunne beregne laster på en bygningskonstruktion i henhold til normforskrifter
 • Skal kunne skitsedimensionere konstruktionen
 • Skal kunne bestemme snitkræfter i bjælke- og gitterkonstruktion ved hjælp af elementmetodesoftware
 • Skal kunne udforme og dimensionere træ- og betonkonstruktioner i henhold til gældende normer
 • Skal kunne dimensionere relevante konstruktionssamlinger
 • Skal kunne dokumentere projektarbejdets resultater og statiske beregninger på en klart struktureret og forståelig måde (mundtligt, skriftligt og grafisk)
 • Skal kunne opbygge og anvende digitale bygningsmodeller (BIM) og redegøre for centrale problemstillinger vedrørende modelsamarbejde i byggeprocessen
 • Skal kunne gennemføre en LCA beregning for en bygning
 • Skal kunne håndtere byggefaglige udfordringer og muligheder ved universelt design
 • Skal kunne gennemføre en spørgeskemaundersøgelse

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne anvende de i projektarbejdet benyttede metoder/teorier i forbindelse med analyse af en problemstilling af lignende faglig karakter
 • Skal på kompetent niveau kunne deltage i og dokumentere et projekteringsarbejde, der omhandler de i projektarbejdet behandlede fagligheder og deres interaktion
 • Skal kunne indgå i en dialog vedrørende fordele/ulemper af forskellige løsninger og/eller analysemetoder
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
 • Skal kunne samarbejde i en gruppe omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater

LÆRINGSMÅL FOR PROBLEMBASERET LÆRING

 • Skal kunne forstå og forklare hvad problemløsning er
 • Skal kunne forstå og forklare hvad gruppesamarbejde/sammensætning er
 • Skal kunne anvende møder/planlægning af møder
 • Skal kunne anvende tidsplanlægning
 • Skal kunne anvende problemanalyse
 • Skal kunne forstå og forklare hvad problemløsning er

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

De studerende gives et tema, der har fokus på den ingeniørmæssige tilgang til modellering/analyse af virkeligheden samt et projektkatalog med projektforslag, der tager afsæt i problemstillinger inden for byggeri og anlæg.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 20 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 600 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEtagebyggeri og livscyklusanalyse
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMulti-storey buildings and life cycle analysis
ModulkodeB-BB-B3-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (bæredygtige byggeprocesser)
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet