Bygningers indeklima og energiforbrug

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

For et mindre byggeri, fx et parcelhus, fastlægges indeklimaet (termisk og atmosfærisk) ud fra målinger og interviews. Bygningens indeklima og energiforbrug bestemmes, dels ud fra regler og krav og dels ud fra viden om brugernes indflydelse på bygningens drift.

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne forstå metoder til klimateknisk analyse af en bygning, herunder varme- og fugttransport samt bygningers energiforbrug
 • Skal have kendskab til væsentlige standarder inden for digitale bygningsmodeller
 • Skal have viden om metoder til gennemførelse af interview
 • Skal have viden om brugerpraksis i et socio-teknisk perspektiv

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne anvende korrekt fagterminologi
 • Skal kunne bestemme linjetab i konstruktioner ved hjælp af numeriske beregninger
 • Skal kunne foretage en fugt- og varmemæssig dimensionering af klimaskærmen
 • Skal kunne anvende metoder til klimateknisk analyse af en bygning, herunder varme- og fugttransport
 • Skal kunne analysere bygningens klimaskærm med henblik på minimering af energiforbrug
 • Skal kunne gennemføre og dokumentere energitekniske beregninger efter professionel standard
 • Skal kunne opbygge og anvende digitale bygningsmodeller (BIM) og redegøre for centrale problemstillinger vedrørende modelsamarbejde i byggeprocessen
 • Skal kunne bestemme betydningen af brugerpraksis i forhold til ressourcer og energi mv., herunder Rebound effect

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne anvende de i projektarbejdet benyttede metoder/teorier i forbindelse med analyse af en problemstilling af lignende faglig karakter
 • Skal på kompetent niveau kunne deltage i og dokumentere et projekteringsarbejde, der omhandler de i projektarbejdet behandlede fagligheder og deres interaktion  
 • Skal kunne indgå i en dialog vedrørende fordele/ulemper af forskellige løsninger og/eller analysemetoder
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
 • Skal kunne samarbejde i en gruppe omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater

LÆRINGSMÅL FOR PROBLEMBASERET LÆRING

 • Skal have viden om problemløsning
 • Skal kunne anvende målsætninger (samarbejdsaftale)
 • Skal kunne anvende kontekstinddragelse (brugerinddragelse)
 • Skal kunne forstå og forklare hvad problemformulering er
 • Skal have viden om problemanalyse
 • Skal have viden om problemløsning
 • Skal kunne forstå og forklare hvad projektledelse er

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

De studerende gives et tema, der har fokus på den ingeniørmæssige tilgang til modellering/analyse af virkeligheden samt et projektkatalog med projektforslag, der tager afsæt i problemstillinger inden for byggeri og anlæg.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 20 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 600 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBygningers indeklima og energiforbrug
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIndoor environment and energy consumption of buildings
ModulkodeB-BB-B2-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (bæredygtige byggeprocesser)
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet