Dynamik og udmattelse

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne; videregående statik og styrkelære.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal have forståelse for hvornår en konstruktion kan være svingningsfølsom overfor de laster den udsættes for
 • Skal have forståelse for strukturelle egenskaber som påvirker maskin- og bærende konstruktioners dynamiske opførsel
 • Skal have kendskab til metoder til analyse af en konstruktions dynamiske opførsel
 • Skal have kendskab til Finite Element baserede analyser af lineære elastiske dynamiske problemer
 • Skal have kendskab og forståelse for udførsel af forsøg for at bestemme egenfrekvenser og dæmpning af en konstruktion
 • Skal have kendskab og forståelse for udførsel af maskin-, bygge- og anlægskonstruktioner
 • Skal have viden om udmattelsesbrud i svejste stålkonstruktioner samt faktorer, der påvirker det
 • Skal have viden om faktorer, der påvirker levetiden for en svejst stålkonstruktion
 • Skal have viden om S-N diagrammer.

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne analysere et dynamisk system
 • Skal kunne planlægge og foretage et forsøg for at bestemme en konstruktions dynamiske opførsel
 • Skal kunne anvende et S-N diagram til at bestemme udmattelseslevetiden for svejste stålkonstruktioner.

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne bestemme egenfrekvens og dæmpning for en konstruktion
 • Skal kunne vurdere om en maskin-, bygge- eller anlægskonstruktion er svingningsfølsom
 • Skal kunne vurdere om en konstruktion er svingningsfølsom overfor vindlast, personlast, (gangbroer, etageadskillelser, tribunekonstruktioner), trafiklast og laster fra maskiner og kraner
 • Skal kunne bestemme/vurdere en stålkonstruktions udmattelseslevetid.

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDynamik og udmattelse
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDynamics and Fatigue
ModulkodeB-BA-D5E-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet