Projektering af betonelementbyggeri

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået på 1. – 4. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om den konstruktive udformning af en betonelementbygning herunder samspillet mellem arkitekt og ingeniør.
  • Skal have viden om stabilitet og robusthed. Skal have viden om pælefundering. 
  • Skal have viden om udformning af byggegruber og metoder til grundvandssænkning.

Færdigheder

  • Skal kunne dimensionere et betonelementbyggeri med udgangspunkt i et arkitektforslag under anvendelse af standard betonelementer. 
  • Skal kunne sikre stabiliteten af bygningen og tage hensyn til et højtliggende grundvandsspejl.
  • Skal kunne projektere en pælefundering samt et anlæg til midlertidig grundvandssænkning. 
  • Skal kunne dimensionere en byggegrube med både skrå og lodrette sider.

Kompetencer

  • Skal kunne udføre et projektarbejde omfattende et betonelementbyggeri med kælder, højtliggende grundvandsspejl samt dårlige jordbundsforhold; herunder også udformningen af midlertidige foranstaltninger i byggeperioden. 
  • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport. 
  • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater.

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning, evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektering af betonelementbyggeri
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesign of a Pre-cast Concrete Building
ModulkodeB-BA-D5E-19
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i byggeri og anlæg; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet