Geoteknik og fundering

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne Grundlæggende statik og styrkelære og Lineær algebra.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

  • Skal have viden om projektering og udførelse af funderingskonstruktioner.
  • Skal have viden om projektering af jordtrykspåvirkede konstruktioner. 
  • Skal kunne forstå og redegøre for strømningsproblematikker.
  • Skal have viden om projektering og udførelse af grundvandssænkningsanlæg.

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

  • Skal kunne anvende metoder til dimensionering af jordtrykspåvirkede konstruktioner.
  • Skal kunne redegøre for funderingsmetoder.
  • Skal kunne bestemme bæreevne af enkeltpæle og mindre pæleværker.
  • Skal kunne foretage beregning af grundvandssænkninger.

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

  • Skal kunne anvende korrekt fagterminologi og kunne identificere og analysere geotekniske problemstillinger.

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGeoteknik og fundering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerFor yderligere oplysninger om hjælpemidler henvises til kursusbeskrivelsen i Moodle.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGeotechnics and Foundation
ModulkodeB-BA-D3E-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i byggeri og anlæg; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet