Design af bærende strukturer

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået på 1. – 2. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal have viden om grundlæggende funderingsmetoder
 • Skal have viden om den videnskabelige metode og tilgang anvendt i projektarbejdet – samt mulige alternative metoder/tilgange
 • Skal have kendskab til fordele og ulemper ved svejste og boltede samlinger
 • Skal have kendskab til grundlæggende dimensionering af en bygningskonstruktions fundament

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne dimensionere en stålrammekonstruktion
 • Skal kunne redegøre for den videnskabelige metode og tilgang anvendt i projektarbejdet samt dens fordele og ulemper – også set i forhold til alternative metoder/tilgange
 • Skal kunne opstille statiske modeller og bestemme snitkræfter for statisk ubestemte plane gitterkonstruktioner og sammensatte konstruktioner samt for statisk bestemte rumlige rammer og gitterkonstruktioner
 • Skal kunne redegøre for de konstruktive og materialemæssige valg
 • Skal kunne inddrage overvejelser omkring stabiliteten og dynamikken af konstruktionen
 • Skal kunne redegøre for centrale svigtformer og dimensioneringskrav til kritiske konstruktionselementer
 • Skal kunne udføre statisk dokumentation og konstruktionstegninger for bygningskonstruktioner og udvalgte samlingsdetaljer

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne udføre et projektarbejde omkring projektering af en stålrammebygning inkl. fundamenter
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater
 • Skal have opnået forståelse for den metodemæssige og videnskabsmæssige tilgang til håndtering af projektets problemstilling samt dens fordele og ulemper

LÆRINGSMÅL FOR PROBLEMBASERET LÆRING

 • Skal kunne forstå og forklare hvad problemløsning er
 • Skal kunne forstå og forklare hvad gruppesamarbejde/sammensætning er
 • Skal kunne anvende møder/planlægning af møder
 • Skal kunne anvende tidsplanlægning
 • Skal kunne anvende problemanalyse
 • Skal kunne forstå og forklare hvad problemløsning er

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning, evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDesign af bærende strukturer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidlerFor yderligere oplysninger om hjælpemidler henvises til kursusbeskrivelsen i Moodle.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesign of Load Carrying Structures
ModulkodeB-BA-D3E-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i byggeri og anlæg; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet