Grundlæggende bygningskonstruktion

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal have kendskab til enkelte elementære begreber inden for den relevante projektvinkel/faglighed
 • Skal have et grundlæggende kendskab til arbejdsprocesserne i et projektarbejde, videnstilegnelse og samarbejde med vejleder
 • Skal kunne definere og forstå de i projektarbejdet anvendte begreber inden for byggeri og anlæg samt have en grundlæggende forståelse for de anvendte metoder, teorier og/eller modeller indenfor fagområdet byggeri og anlæg
 • Skal have viden om centrale svigtformer og dimensioneringskrav til bygningskonstruktioner
 • Skal have viden om BIM og teknisk dokumentation indenfor byggeri og anlæg

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne definere projektarbejdets mål og en strategi for problembearbejdning og kunne analysere og drage konklusioner under inddragelse af relevante sammenhænge
 • Skal kunne inddrage og beskrive relevante begreber, modeller, teorier og metoder inden for byggeri og anlæg anvendt til analyse af den valgte problemstilling
 • Skal kunne formidle projektets arbejdsresultater på en struktureret og forståelig måde såvel skriftligt, grafisk og mundtligt
 • Skal kunne analysere egen læringsproces
 • Skal kunne anvende en metode til organisering af projektarbejdet
 • Skal kunne redegøre for centrale lovmæssige krav i bygningsreglementet
 • Skal kunne udføre grundlæggende konstruktionsmæssige beregninger

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater
 • Skal kunne anvende projektarbejde som studieform
 • Skal kunne reflektere over egne erfaringer med projektarbejdet og problembearbejdningen
 • Skal kunne anvende de i projektarbejdet benyttede metoder/teorier inden for fagligheden byggeri og anlæg i forbindelse med analyse af en problemstilling af lignende faglig karakter
 • Skal kunne reflektere over måder at formidle information til andre (skriftligt, mundtligt og grafisk)

LÆRINGSMÅL FOR PROBLEMBASERET LÆRING

 • Skal have viden om problemidentifikation
 • Skal have viden om målsætninger (samarbejdsaftale)
 • Skal have viden om gruppesamarbejde/sammensætning
 • Skal have viden om procesanalyse
 • Skal have viden om problemformulering
 • Skal have viden om projektledelse

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrundlæggende bygningskonstruktion
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet udprøves sammen med kursusmodulet "Grundlæggende konstruktionsmetodik".
ECTS15
Tilladte hjælpemidlerFor yderligere oplysninger om hjælpemidler henvises til kursusbeskrivelsen i Moodle.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFundamental Building Constructions
ModulkodeB-BA-D1E-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i byggeri og anlæg; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet