Projektering af stålrammebygning

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået på 1. – 3. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende der gennemfører modulet:

 • Skal have viden om dimensioneringsmetoder for stål og træ.
 • Skal have viden om direkte fundering.
 • Skal have viden om den videnskabelige metode og tilgang anvendt i projektarbejdet – samt mulige alternative metoder/tilgange.

Færdigheder

Studerende der gennemfører modulet:

 • Skal kunne dimensionere en stålrammebygning med udgangspunkt i et arkitektforslag.
 • Skal kunne eftervise stabiliteten af bygningen.
 • Skal have kendskab til fordele og ulemper ved svejste og boltede samlinger.
 • Skal kunne dimensionere simple konstruktioner udført i armeret beton.
 • Skal kunne gennemføre en dimensionering af bygningens fundamenter.
 • Skal kunne redegøre for den videnskabelige metode og tilgang anvendt i projektarbejdet samt dens fordele og ulemper – også set i forhold til alternative metoder/tilgange.

Kompetencer

Studerende der gennemfører modulet:

 • Skal kunne udføre et projektarbejde omkring projektering af en stålrammebygning inkl. fundamenter.
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport.
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater
 • Skal have opnået forståelse for den metodemæssige og videnskabsmæssige tilgang til håndtering af projektets problemstilling samt dens fordele og ulemper.

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning, evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektering af stålrammebygning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesign of a Steel Frame Structure
ModulkodeB-BA-B4E-30
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i byggeri og anlæg; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet