Afløbsteknik/betonkonstruktioner

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet Grundlæggende statik og styrkelære.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om problemstillinger med byers kloaksystemer og kendskab til spildevandsløsninger i det åbne land
 • Skal have viden om projektering af traditionelle slapt armerede betonkonstruktionselementer som bjælker, søjler og plader

Færdigheder

 • Skal kunne redegøre for indholdet i en spildevandsplan og kende væsentligste dele af det øvrige plangrundlag
 • Skal kunne redegøre for de væsentligste elementer i en kloakfornyelsesplan, herunder tv-inspektion af ledninger
 • Skal kunne projektere en pumpestation med tilhørende trykledning
 • Skal kunne vurdere fordele/ulemper ved opgravningsfri renoveringsmetoder for kloakledninger
 • Skal kunne vurdere effektiviteten af stoftilbageholdelse i et overløbsbygværk
 • Skal kunne redegøre for virkemåden af en armeret betonbjælke.
 • Skal kunne dimensionere en betonbjælke i den regningsmæssige brudtilstand.
 • Skal kunne bestemme spændinger, nedbøjninger og revnevidder i en armeret betonbjælke.
 • Skal kunne dimensionere centralt og excentrisk belastede jernbetonsøjler.
 • Skal kunne dimensionere jernbetonplader efter de klassiske metoder.

Kompetencer

 • Skal kunne gennemføre en korrekt dimensionering af regn- og spildevandsledninger med tilhørende pumpestation
 • Skal kunne gennemføre en korrekt dimensionering af en traditionel insitu støbt jernbetonkonstruktion bestående af bjælker, plader og søjler.

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAfløbsteknik/betonkonstruktioner
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDrainage Systems (Wastewater) / Concrete Structures
ModulkodeB-BA-B4E-18
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i byggeri og anlæg; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet