Hygrotermisk bygningsfysik og bygningers energiforbrug

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på viden opnået gennem kursusmodulet Calculus eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne forstå varmetransport i bygningskonstruktioner
 • Skal kunne forstå fugttransport i bygningskonstruktioner
 • Skal kunne forstå regler og beregningsmetoder for bygningers energibehov, herunder opbygning af klimaskærmen
 • Skal kunne redegøre for hygrotermisk bygningssimulering
 • Skal kunne redegøre for de hygrotermiske funktionskrav, der stilles til materialer og konstruktioner, som indgår i en bygnings klimaskærm.
 • Skal have viden om gældende regler for bæredygtigt byggeri
  Skal have viden om Livscyklus vurderinger for byggematerialer

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne opstille hygrotermiske funktionskrav til bygningens klimaskærm og materialer
 • Skal kunne gennemføre en termisk og fugtmæssig dimensionering af en bygningskonstruktion
 • Skal kunne opstille stationære varmebalancer for en bygning, herunder inddrage interne og eksterne belastninger
 • Skal kunne beregne fugttransport ved dampdiffusion, herunder vurdering af kondensrisiko på og i konstruktioner
 • Skal kunne anvende metoder til eftervisning af bygningsreglementets energibestemmelser 
 • Skal kunne udføre dynamiske beregninger af varmestrømme ved hjælp af termiske bygningssimuleringsprogrammer 
 • Skal kunne vurdere klimaskærmens isoleringsgrad, herunder kuldebroer 
 • Skal kunne måle og kontrollere bygningers lufttæthed

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne formulere, diskutere og reflektere over de væsentligste forekommende problemstillinger vedrørende varme- og fugttransport i bygninger
 • Skal kunne diskutere og evaluere forudsætninger for og resultatet af bestemmelsen af bygningers energiforbrug
 • Skal kunne indgå i en dialog med byggeriets parter vedrørende valg af konstruktive løsninger i forhold til varme- og fugttransport

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnHygrotermisk bygningsfysik og bygningers energiforbrug
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHygrothermal Building Physics and Building Energy Consumption
ModulkodeB-BA-B4-15A
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (byggeri og anlæg)
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet