Hygrotermisk bygningsfysik og bygningers energiforbrug

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på viden opnået gennem kursusmodulerne Lineær algebra, Grundlæggende mekanik og termodynamik, Calculus, Afløbsteknik og hydraulik eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne forstå varmetransport i bygningskonstruktioner
 • Skal kunne forstå fugttransport i bygningskonstruktioner
 • Skal kunne forstå regler og beregningsmetoder for bygningers energibehov, herunder opbygning af klimaskærmen
 • Skal kunne redegøre for hygrotermisk bygningssimulering
 • Skal kunne redegøre for de hygrotermiske funktionskrav, der stilles til materialer og konstruktioner, som indgår i en bygnings klimaskærm.

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne opstille hygrotermiske funktionskrav til bygningens klimaskærm og materialer
 • Skal kunne gennemføre en termisk og fugtmæssig dimensionering af en bygningskonstruktion
 • Skal kunne opstille stationære varmebalancer for en bygning, herunder inddrage interne og eksterne belastninger
 • Skal kunne beregne fugttransport ved dampdiffusion, herunder vurdering af kondensrisiko på og i konstruktioner
 • Skal kunne anvende metoder til eftervisning af bygningsreglementets energibestemmelser 
 • Skal kunne udføre dynamiske beregninger af varmestrømme ved hjælp af termiske bygningssimuleringsprogrammer 
 • Skal kunne vurdere klimaskærmens isoleringsgrad, herunder kuldebroer 
 • Skal kunne måle og kontrollere bygningers lufttæthed

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne formulere, diskutere og reflektere over de væsentligste forekommende problemstillinger vedrørende varme- og fugttransport i bygninger
 • Skal kunne diskutere og evaluere forudsætninger for og resultatet af bestemmelsen af bygningers energiforbrug
 • Skal kunne indgå i en dialog med byggeriets parter vedrørende valg af konstruktive løsninger i forhold til varme- og fugttransport

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnHygrotermisk bygningsfysik og bygningers energiforbrug
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHygrothermal Building Physics and Building Energy Consumption
ModulkodeB-BA-B4-15
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet