Infrastrukturelle anlæg

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået på 1. og 2. semester på bacheloruddannelsen i bygge- og anlægskonstruktioner.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om de væsentligste problemstillinger i forbindelse med analyse og projektering af en vej i det åbne land. 
  • Skal have viden om problemstillinger i forbindelse med projektering af en vejbro. 

Færdigheder

  • Skal have kendskab til Danmarks historiske geologi og de væsentligste danske jordarter. 
  • Skal kunne planlægge en omfartsvej eller en vejforlægning. 
  • Skal kunne dimensionere en vej, (tværsnit, serviceniveau og standard).
  • Skal kunne projektere en vejs linieføring og tværprofil, samt have kendskab til krydsudformning og vejafvanding. 
  • Skal kunne gennemføre en belægningsdimensionering og jordberegning, samt have kendskab til vejgeoteknik og vejbygningsmaterialer. 

Kompetencer

  • Skal kunne gennemføre et projektarbejde omfattende plangrundlag og skitseprojektering for en omfartsvej/vejforlægning incl. afvanding.
  • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport.
  • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater. 

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning, evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInfrastrukturelle anlæg
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInfrastructures
ModulkodeB-BA-B3E-29
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i byggeri og anlæg; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet