Vej- og trafikteknik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om vejbygningens planlægningsprocedure.
 • Skal have viden om trafikkens miljøkonsekvenser.
 • Skal have viden om grundlæggende trafiktekniske og uheldsmæssige forhold, herunder trafikbelastning, kapacitet og uheldstæthed.
 • Skal have viden om vejens geometriske udformning.
 • Skal have viden om Danmarks historiske geologi og geologiens betydning ved planlægningen af en vej.

Færdigheder

 • Skal kunne identificere de faktorer som har betydning i vejplanlægningen.      
 • Skal kunne beregne en vejs kapacitet og belastningsgrad.
 • Skal have kendskab til krydsudformninger.
 • Skal på skitseniveau kunne beregne og udforme en vejs geometriske elementer herunder horisontalkurver, vertikalkurver, og tværprofil. 
 • Skal have forståelse for trafikkens betydning for belægningsdimensioneringen.
 • Skal have kendskab til bundne og ubundne vejbygningsmaterialer.
 • Skal have kendskab til komprimeringskontrol.
 • Skal have kendskab til vejafvanding. 

Kompetencer

 • Skal kunne anvende korrekt fagterminologi.
 • Skal have grundviden om vejplanlægning og vejadministration.
 • Skal have grundviden om vejens geometriske udformning og vejafvanding.

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVej- og trafikteknik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFundamentals in Roads and Traffic
ModulkodeB-BA-B3E-12
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i byggeri og anlæg; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet