Byområders infrastrukturelle anlæg

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået gennem 1. – 2. semester af bacheloruddannelsen i byggeri og anlæg eller lignende samt viden, der opnås i kursusmodulerne Afløbsteknik og hydraulik, Ingeniørgeologi og geoteknik samt Vej- og trafikteknik eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal have viden om samspillet mellem vejtrafik, regn- og spildevand og infrastruktur i byområder
 • Skal kunne forstå faktorer, der ligger til grund for byernes udvikling og infrastrukturen

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne udarbejde en vej- og stiplan på bydelsniveau samt kvantificere trafikken på veje og stier
 • Skal kunne indpasse vejens trace og den øvrige bebyggelse med hensyn til terrænet og givne jordbundsforhold
 • Skal kunne beregne og dokumentere vejenes linjeføring, længdeprofil og tværprofil samt gøre rede for de geotekniske forhold
 • Skal kunne udforme vejtekniske detaljer for projektet, herunder dimensionering af vejens opbygning
 • Skal kunne dokumentere trafikkens afvikling for den valgte udformning
 • Skal kunne udarbejde en plan for bortskaffelse af regnvand på bydelsniveau, idet vandet integreres som et rekreativt element i bydelen
 • Skal kunne dimensionere et afløbssystem for regnvand med hensyntagen til ekstremregn samt klimaændringer
 • Skal kunne dimensionere anlæg til transport, forsinkelse og rensning af regnvand, idet funktionskrav dokumenteres ved simulering, og idet de tekniske løsninger indgår som en naturlig del af de bynære recipienter
 • Skal kunne udarbejde en afløbsplan for spildevand på bydelsniveau, herunder sikre for sammenhæng med det overordnede afløbssystem
 • Skal kunne dimensionere et afløbssystem for spildevand
 • Skal kunne redegøre for, hvordan projektets løsningsforslag bidrager til FN's Verdensmål

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne håndtere problemstillinger for de infrastrukturelle elementer i by- og landskabsmiljøet på begrundet, bæredygtig vis
 • Skal kunne strukturere og udforme teknisk dokumentation i overensstemmelse med fagenes standarder og tradition
 • Skal kunne kommunikere problemstillinger og løsninger vedrørende de infrastrukturelle anlæg ved brug af visuelle udtryksformer i forhold til såvel fagfæller og andre samarbejdsparter som offentligheden
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport og tilhørende posterpræsentation
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater

LÆRINGSMÅL FOR PROBLEMBASERET LÆRING

 • Skal kunne forstå og forklare hvad problemløsning er
 • Skal kunne forstå og forklare hvad gruppesamarbejde/sammensætning er
 • Skal kunne anvende møder/planlægning af møder
 • Skal kunne anvende tidsplanlægning
 • Skal kunne anvende problemanalyse
 • Skal kunne forstå og forklare hvad problemløsning er

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning, eventuelt suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnByområders infrastrukturelle anlæg
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport og poster.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInfrastructures in Towns
ModulkodeB-BA-B3-20
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (byggeri og anlæg)
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet