Vej- og trafikteknik

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på viden opnået gennem kursusmodulet Lineær algebra eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal have viden om de forudsætninger, der ligger til grund for de mest almindelige beregninger, der baserer sig på trafik- og uheldsdata mv., og som anvendes i forbindelse med vurdering af trafikafvikling og bedømmelse af forslag til vejtrafikprojekter
 • Skal kunne redegøre for de danske vejreglers begreber, principper og metoder til vej- og trafikplanlægning
 • Skal have viden om grundlæggende begreber og teknikker i forbindelse med analyse af vejtrafik og betydningen heraf i forbindelse med et vejanlægs design, projektering og konstruktion
 • Skal kunne redegøre for de elementer, der indgår i en vejs tracé, og for hvordan det enkelte element afhænger af de fysiske forudsætninger og af den ønskede hastighed
 • Skal kunne redegøre for de elementer, der indgår i et vejtværsnit afhængigt af hvilke trafikarter, vejen skal betjene, og af hvordan vejoverfladen afvandes
 • Skal have viden om de almindeligste vejbelægningsmaterialer
 • Skal have viden om de danske vejreglers hjemmel, struktur, opbygning og tilblivelse

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne anvende korrekt vej- og trafikteknisk fagterminologi
 • Skal kunne anvende gængse metoder til at estimere et nyt byområdes turproduktion
 • Skal kunne anvende de danske vejreglers begreber og metoder til at analysere kapacitetsforhold på strækninger og i prioriterede kryds
 • Skal kunne anvende de danske vejreglers begreber og metoder til at fastlægge linjeføring, længdeprofil og normaltværprofil af veje, herunder udforme vejenes kryds, parkeringsarealer mv.
 • Skal kunne anvende de danske vejreglernes arealbehovskurver
 • Skal kunne anvende katalogmetoder til at dimensionere vejbefæstelser

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne indgå i en faglig dialog og formidle en trafikal problemstilling for især et byområde
 • Skal kunne formidle trafiktekniske undersøgelser med baggrund i benyttede analysemetoder og korrekt fagterminologi
 • Skal kunne argumentere for vejgeometriske udformninger begrundet i trafiktekniske forudsætninger
 • Skal kunne formidle vejtekniske løsninger ved anvendelse af aktuelle vejregler og brug af tidsvarende formidlingsværktøjer.

Undervisningsform

Forelæsninger, eventuelt suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVej- og trafikteknik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFundamentals in Roads and Traffic
ModulkodeB-BA-B3-13
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (byggeri og anlæg)
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet