Ingeniørgeologi og geoteknik

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på viden opnået gennem kursusmodulerne Calculus, Grundlæggende statik og styrkelære eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal have viden om danske geologiske aflejringer, aflejringsprocesser og det danske landskab
 • Skal have viden om geotekniske markundersøgelsesmetoder
 • Skal have viden om geotekniske laboratorieundersøgelsesmetoder
 • Skal kunne forstå og redegøre for jords styrke- og deformationsparametre
 • Skal kunne forstå og redegøre for geostatik 
 • Skal kunne forstå og redegøre for simple funderingsmetoder
 • Skal kunne forstå og forklare en geoteknisk rapportering

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne redegøre for og anvende metoder til ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse
 • Skal kunne redegøre for og anvende metoder til ingeniørgeologisk tolkning af det danske landskab
 • Skal kunne redegøre for og anvende geostatik
 • Skal kunne redegøre for og bestemme sætninger for simple direkte funderede konstruktioner
 • Skal kunne redegøre for og beregne sætninger tidsforløb samt vurdere foranstaltninger imod sætning
 • Skal kunne redegøre for anvendelse og udførelse af geotekniske klassifikationsforsøg
 • Skal kunne redegør for geotekniske boreprofiler og den geotekniske rapportering

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne anvende korrekt fagterminologi i forhold til geologi og jord- og bjergarter samt geoteknik
 • Skal kunne indgå i dialog om fastsættelse og størrelser for jords styrke- og deformationsparametre
 • Skal kunne analysere geostatiske problemstillinger
 • Skal kunne analysere og udføre simple bæreevne- og sætningsberegninger
 • Skal kunne analysere en geoteknisk rapportering og boreprofiler

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIngeniørgeologi og geoteknik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGeology and Geotechnics
ModulkodeB-BA-B3-12
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (byggeri og anlæg)
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet