Integreret produktudvikling IV: Designprocesser

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på faglig viden, færdigheder og kompetencer inden for industriel design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. – 5. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kursusmodulets mål er, at de studerende opnår viden om specifikke teorier og videnskabelige designmetoder, der er centrale i den industrielle designingeniørs projekttilgang og integrerende designprocesser. Samt opnår færdighed i at navigere og producere relevant viden i et produktudviklingsprojekt, der styrker håndtering af dårligt afgrænsede problematikker og åbne processer. Færdigheden i refleksioner over og repræsentation af tilgange, forløb, metoder og informationsproduktion øves med udgangspunkt i forskningsmetoder og formater, samt evnen til at stille forslag på baggrund af denne viden.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet:

  • Skal kunne redegøre for og analysere centrale teorier og metoder angående den industrielle designingeniørs fagfelt og design processer
  • Skal på et grundlæggende niveau kunne redegøre for og kritisk evaluere indsamlede data, samt de videnskabelige teorier og metoder der er ligger bag dem. 
  • Skal kunne redegøre for indsamlede data og resultater, samt omsætte disse til en konklusion
  • Skal kunne indkredse faglig relevant forskning fra videnskabelige digitale databaser, herunder forskningsartikler, som grundlag for egen research

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet:

  • Skal med sikkerhed kunne frembringe et designforslag hvor formgivning og illustration sigter mod et professionelt niveau
  • Skal med sikkerhed kunne veksle mellem analyse og syntese og i en systematisk tilgang til integration af kvalitative og kvantitative parametre i et forslag der tilstræber innovationshøjde
  • Skal på grundlæggende videnskabelig redelig vis bearbejde og kommunikere en specifik problemstilling samt dets design- og produktudviklingsmæssige potentiale

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet:

  • Skal kunne udarbejde visionære produktforslag med udgangspunkt i videnskabelig funderet forståelse af problemstillinger, potentialer og konsekvenser i forhold til et specifikt tema

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntegreret produktudvikling IV: Designprocesser
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntegrated Product Development IV: Design Processes
ModulkodeAODIB6K221
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design