Produktdesign III: Varianter og system

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på faglig viden, færdigheder og kompetencer inden for industriel design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. og 2. semester, samt projektenhederne på 3. og 4. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet har til formål at sætte fokus på at designe relationer og sammenhænge mellem produkter, der tilsammen skal udgøre en helhed, enten som system (eks. Produkt-service-system) eller som produktplatform eller produktfamilie. Her fokuseres på den Industriel designingeniørfaglige tilgang til mere system- og sammenhængs-orienterede løsningsforslag. Det forventes at den studerende i høj grad afsøger hvorledes løsningsforslaget til variansskabelse balancerer forskellige brugskonteksters krav og ønsker med enkelhed. Herunder hensyntagen til at minimere løsningsforslagets kompleksitet og miljømæssige negative konsekvenser og samtidig skabe tilstrækkelig æstetisk, brugsmæssig og kommerciel værdi.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet:

  • Skal demonstrere viden om Industrieldesigningeniørens metoder og fremgangsmåder for opbygning og konstruktion af konkrete designforslag til Produkt-service-systemer, produkt platforme og/eller produktfamilier
  • Skal kunne analysere og forstå et systembaseret designproblem, ved hjælp af relevante teorier, metoder og processer.

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet:

  • Skal kunne formulere og revidere krav, ønsker og mål for løsning af sammenhænge og relationer mellem enkelte produkter, produktkomponenter og delelementer, med hensyntagen til både værdiskabelse for målgrupper og ressourceforbrug til frembringelse
  • Skal kunne formgive og konstruere sammenhængende brugeroplevelser og funktioner på tværs af flere produkter med udgangspunkt i forskellige brugere og brugssituationer

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet:

  • Skal kunne organisere, gennemføre og reflektere over en designproces vægt på design af produktvarians i en problem- og projektbaseret læringskontekst.
  • Skal kunne formgive og vurdere et systembaseret produktkoncept, der opfylder opstillede krav, ønsker og mål samt med hensyntagen til balancen mellem værdiskabelse, variansskabelse og væsentligste miljømæssige konsekvenser

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProduktdesign III: Varianter og system
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProduct Design III: Variations and System
ModulkodeAODIB5P203
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design