Produktdesign II: Brugerorienteret designproces

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på faglig viden, færdigheder og kompetencer inden for industriel design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. og 2. semester, samt projektenheden på 3. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet har til formål at udvide den forståelse for teorier, metoder og processer for design ingeniører i projektudviklingsregi, som den studerende har fra 3.semester. Her fokuseres på krav og ønsker fra konkrete målgrupper, brugere og interessenter for et givent designforslag for et produkt til klare brugergrupper eller arbejdssituationer og med en høj grad af brugerinteraktion. Det forventes at den studerende i høj grad anvender de relevante teorier og metoder fra et Industriel design fagligt perspektiv til at inddrage brugere og relevante interessenter i designprocessen.

 

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet:

Viden:

  • Skal kunne redegøre for Industriel designingeniørens metoder og fremgangsmåder for inddragelse af brugere og andre interessenter i en konkret designproces
  • Skal kunne analysere og forstå et design-baseret problem, ved hjælp af relevante teorier, metoder og processer til inddragelse af brugere og brugskontekst

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet:

Færdigheder

  • Skal kunne formulere og revidere krav, ønsker og mål for løsning af Industrieldesigningeniør faglige problemstillinger med udgangspunkt i brugerinddragelse og forståelse for brugerens kontekst
  • Skal løbende gennem processen opstille efterprøvning af de væsentligste dele af forslaget gennem inddragelse af relevante interessenter, herunder brugere
  • Skal kunne formgive og konstruere produktforslag med udgangspunkt i brugere og brugskonteksten samt kunne afveje dette i forhold til de miljømæssige konsekvenser

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet:

Kompetencer

  • Skal kunne organisere, gennemføre og reflektere over en designproces vægt på brugerinddragelse, og videndeling i en gruppe, i en problem- og projektbaseret læringskontekst.
  • Skal kunne formgive og vurdere et koncept for et objekt, der opfylder opstillede krav, ønsker og mål samt med hensyntagen til balancen mellem værdiskabelse og væsentligste miljømæssige konsekvenser

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProduktdesign II: Brugerorienteret designproces
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProduct Design II: User-Oriented Design Process
ModulkodeAODIB4P203C
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design