Frembringelse II: Strategisk materialevalg I

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på faglig viden, færdigheder og kompetencer inden for industriel design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 2. semester, samt kurset Fremstilling 1: Styrkelære på 3. semester Industriel Design.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende skal forberedes til at kunne træffe materialevalg i en designproces, der er strategisk i forhold til de ønskede egenskaber for produktet og dets komponenter. Udover de grundlæggende styrkemæssige egenskaber fra Fremstilling 1: Styrkelære, skal studerende således kunne lave strategiske materialevalg i forhold til oplevelsen, konstruktionen og brugen af et produkt, herunder kvalificeret valg af bl.a. overflade-finish, farve, taktile, oplevelsesmæssige, mekaniske, termiske, kemikaliebestandige, egenskaber og miljømæssige konsekvenser.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet:

  • Skal demonstrere viden om de mest gængse materialers egenskaber eksempelvis i forhold til deres konstruktionsmæssige, produktionsmæssige, kemiske, termiske, brandmæssige og kemikaliebestandigheds egenskaber
  • Skal demonstrere viden om specifikation af farver og overfladeegenskaber af de mest gængse materialer

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet:

  • Skal kunne foretage konkrete valg af materialer i et produktforslag, der tager højde for brugen af et produkt i en given kontekst og miljø over tid
  • Skal kunne specificere farver og materialeoverflader i et produktforslag, der understøtter et ønsket udtryk og brugsoplevelse af produktet
  • Skal kunne foretage en grundlæggende kvalificeret afvejning af produkters materialemæssige æstetiske, funktionelle og konstruktive egenskaber i en designproces
  • Skal anvende digitale værkstøjer til simulering/beregning af materialeegenskaber på et grundlæggende niveau og anvende digitale modeller til maskinel fremstilling af fysiske modeller

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet:

  • Skal kunne foretage specifikation af farver og materialevalg, samt evt. efterbehandling af overflader, der understøtter de æstetiske, funktionelle og konstruktive egenskaber af væsentligste komponenter i et produktforslag, samt de væsentligste miljømæssige konsekvenser heraf

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFrembringelse II: Strategisk materialevalg I
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelConstruction II: Strategic Choice of Materials I
ModulkodeAODIB4K221
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design