Produktdesign I

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor industriel design- og ingeniørområdet svarende til Arkitektur & Design uddannelsens 1. – 2. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet har til formål at udvide den basale forståelse for teorier, metoder og processer for design ingeniører, som den studerende har fra 1. og 2.semester. Her fokuseres på højere grad af specifikation af mål (kriterier) for løsningen af identificerede problemer, hvor det forventes den studerende i højere grad anvender de relevante teorier og metoder fra et Industrieldesigningeniør fagligt perspektiv. Genstandsfeltet for udvikling vil være et produkt med et klart defineret formål og brugssituation, der øver evnen til at forenkle komplekse designmæssige problemstillinger gennem systematisk skitsering og konceptudvikling. Produktets kompleksitet er som udgangspunkt mere end en inaktiv genstand, dvs. Produktet rummer digitale og/eller mekaniske funktioner, der skal søges løst med så få komponenter, elementer, ressourcer som muligt.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet:

  • Skal demonstrere viden om Industriel designingeniørens metoder og fremgangsmåder for en konkret designproces og produktudvikling
  • Skal demonstrere viden om at analysere og forstå et design-baseret problem, der dækker både teknisk-naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske aspekter
  • Skal kunne redegøre for væsentligste forhold om et konkret produkts konstruktion, materialer og form med fokus på brugsmæssig, æstetisk værdiskabelse og ressourceforbrug

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet:

  • Skal kunne formulere og revidere krav, ønsker og mål for løsning af Industrieldesigningeniør faglige problemstillinger i en designproces
  • Skal systematisk kunne udvikle ideer og stille forslag til koncepter, der integrerer udvalgte tekniske, anvendelsesmæssige og formmæssige aspekter af et produkt med henblik på forenkling i løsningsforslaget
  • Skal løbende gennem processen opstille efterprøvning af de væsentligste dele af forslaget gennem visualisering, modellering og beregning med designingeniørfaglige metoder, teknikker og teorier, samt digitale og analoge teknikker
  • Skal på designfagligvis kunne dokumentere og kommunikere designprocessens væsentligste trin, eksperimenter, evalueringer, valg, fravalg og refleksioner ved brug af relevante analoge og digitale værktøjer

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet:

  • Skal kunne organisere, gennemføre og reflektere over en designproces, herunder anvende de vigtigste systematiske trin, med vægt på integration af design- og ingeniørfaglighed i en problem- og projektbaseret læringskontekst.
  • Skal kunne formgive og vurdere et koncept for et objekt, der opfylder opstillede krav, ønsker og mål, samt med hensyntagen til balancen mellem værdiskabelse og produktkompleksitet

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i studieordningena § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProduktdesign I
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesigning a Product I
ModulkodeAODIB3P224
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design