Integreret produktudvikling I: Konceptudvikling

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor industriel design- og ingeniørområdet svarende til Arkitektur & Design uddannelsens 1. – 2. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kursusmodulet har til formål udvide de studerendes procesforståelse fra mange givne parametre i en redesignproces, til den iterative forslagsstillende refleksive proces med stigende ansvar for kravspecificering omkring funktionalitet målrettet brugskonteksten. Modulet giver de studerende flere værktøjer til at analysere og specificere brugeroplevelsen gennem bl.a. semiotik, grafik, interaktion og perception, hvor de kognitive ergonomiske aspekter kombineres med fysiologien. Med vægt på konceptualisering åbnes løsningsrummet således de studerende demonstrer åben procesforståelse ved at opfylde kravspecifikationen gennem flere parallelle løsninger.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet:

  • Skal kunne redegøre for teorier og metoder for iterative refleksive design og produktudviklingsprocesser, der håndterer flertydige værdier og krav på både helheds- og detaljeniveau
  • Skal kunne redegøre for og analysere teori og metoder til grundlæggende kombinerede kognitive og fysiologiske ergonomiske forhold relateret til produktdesign
  • Skal kunne redegøre for og analysere grundlæggende semiotiske, grafiske, interaktionsmæssige og perceptionsmæssige aspekter af produktdesign

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet:

  • Skal kunne gennemføre en systematisk analyse og konceptudvikling af et produkts brug og funktionalitet gennem en iterativ, refleksiv designproces med fokus på interaktion, brugskontekst og brugerbehov
  • Skal kunne anvende visuel og semiotisk teori og metoder til specifikation og forslagsstillelse af brugeroplevelse, funktionalitet, grafiske elementer og komposition af enkle betjeningsflader og anvende denne i 3D digital visualisering

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet:

  • Skal kunne specificere og metodisk understøtte design af produktkoncepter med vægt på fysisk og digital betjeningsflade, gennem en iterativ, refleksiv designproces, der primært integrerer interaktion og funktion ud fra både egne og prædefinerede krav og referencer i både helhed og detalje

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntegreret produktudvikling I: Konceptudvikling
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntegrated Product Development I: Concept Development
ModulkodeAODIB3K202
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design