Introduktion til urban design-ingeniørens faglighed

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektmodulet har til formål at introducere den studerende til urban design-ingeniørens praksis; herunder teorier, metoder, historie/kultur, terminologi og formgivningsproces ved integration af urban design- og ingeniørfaglig viden. I forlængelse heraf, har projektmodulet i sammenhæng med modulet P2a særligt fokus på at give den studerende en dybere introduktion til bæredygtighed og problembaseret læring (PBL). Herunder er fokus PBL-pædagogisk at introducere metoder og modeller til formulering af en veldefineret problemstilling og organisering af et projektforløb, samt metoder til udformning af- og refleksion over samarbejdsrelationer, gruppedynamik, konflikthåndtering og kortlægning af egne kompetencer/læringsbehov

Læringsmål

Viden

  • Skal have grundlæggende viden om urban design-ingeniørens metoder og fremgangsmåder for konkrete processer og designudvikling.

  • Skal demonstrere grundlæggende viden om at analysere og forstå det fysiske miljø fra en tværfaglig vinkel, der dækker både bæredygtige, teknisk-naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske aspekter.

  • Skal demonstrere grundlæggende viden om konkret urban design terminologi, historie/kultur, teori, formgivning og repræsentation.

Færdigheder

  • Skal kunne analysere problemer og potentialer i et konkret fysisk miljø ved anvendelse af urban design-ingeniørens faglige termer, arbejdsmetoder og virkemidler.

  • Skal kunne anvende basale værktøjer til at forstå byens grundlæggende urban design-ingeniørfaglige forhold, samt identificere relevante interessenter/aktører/brugere.

  • Skal kunne formulere en relevant problemstilling og udvikle ideer og koncepter gennem forslagsstillelse i en iterativ designproces.

  • Skal gennem den iterative designproces løbende udvikle og efterprøve de væsentligste dele af designforslaget gennem enkel visualisering, modellering og overslagsberegning.

Kompetencer

  • Skal kunne organisere, gennemføre og kommunikere et problembaseret urban design projekt i grupper, hvori der anvendes faglig praksis fra initierende problem til evaluering af designforslaget.

  • Skal kunne udarbejde og vurdere enkle koncepter for og formgivning af det fysiske miljø ved brug af urban design ingeniørfaglig terminologi, proces og metode.

  • Skal kunne reflektere over samarbejdsrelationer og gruppedynamik, samt kunne identificere og udvikle egne muligheder for fortsat specialisering indenfor fagområdet Arkitektur-/Industrielt Design-/Urban Design-Ingeniør.

Undervisningsform

Der henvises til § 17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til urban design-ingeniørens faglighed
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Urban Design-Engineering
ModulkodeAODB2P202
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design