Introduktion til industrielt design-ingeniørens faglighed

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektmodulet har til formål at introducere den studerende til industriel design-ingeniørens praksis; herunder teorier, metoder, historie/kultur, terminologi og formgivningsproces ved integration af industriel design- og ingeniørfaglig viden. I forlængelse heraf, har projektmodulet særligt fokus på at give den studerende en dybere introduktion til bæredygtighed og problembaseret læring (PBL). Herunder er fokus PBL-pædagogisk at introducere metoder og modeller til organisering af projektforløb og samarbejdsrelationer relevante for et integreret industrielt design- og ingeniørprojekt. Samt metoder til udformning af- og refleksion over samarbejdskontrakter, gruppedynamik, tidsstyring og procesanalyse.

Læringsmål

Viden

 • Skal have grundlæggende viden om industriel design- og ingeniørfaglig terminologi, historie/kultur, teori, metode og analoge/digitale værktøjer.

 • Skal demonstrere viden om grundlæggende brug af metoder og fremgangsmåder for en konkret integreret og bæredygtig produktudviklingsproces af begrænset kompleksitet.

 • Skal have viden om metoder og modeller til procesanalyse, projektorganisering og basal tidsstyring.

Færdigheder

 • Skal kunne afdække behov og muligheder i en konkret kontekst og analysere dem ved anvendelse af industriel design- og ingeniørfaglige termer og metoder.

 • Skal kunne formulere og revidere enkle krav, ønsker og mål for løsning af enkle industriel designingeniør faglige problemstillinger.

 • Skal systematisk kunne udvikle ideer og stille forslag til enkle koncepter, der integrerer udvalgte tekniske, brugsmæssige og formmæssige aspekter.

 • Skal løbende gennem processen opstille simpel efterprøvning af de væsentligste dele af løsningsforslaget gennem visualisering, modellering og beregning med industriel design- og ingeniørfaglige metoder, teknikker og teorier.

Kompetencer

 • Skal kunne planlægge, organisere, gennemføre og reflektere over en basal produktudviklingsproces, herunder anvende de vigtigste systematiske trin, med vægt på bæredygtighed og integration af industriel design- og ingeniørfaglighed i en problem- og projektbaseret læringskontekst.

 • Skal kunne formgive og vurdere et enkelt produktkoncept, der opfylder enkle opstillede krav, ønsker og mål med udgangspunkt i integreret industriel design- og ingeniørfaglig terminologi, proces og metode.

 • Skal kunne organisere gruppesamarbejde og samarbejde med vejledere, samt varetage planlægning, gennemførsel og tidsstyring af et projekt

   

Undervisningsform

Der henvises til § 17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til industrielt design-ingeniørens faglighed
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Industrial Design-Engineering
ModulkodeAODB2P201
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design