Modelleringsteknik og renderingsmetoder i 3D

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har til formål at udvide de studerendes kompetencer indenfor analoge og digitale fremstillingsteknikker til konstruktion og visualisering af objekter og strukturer i 3D. Kurset introducerer således de studerende til opbygning af objekter og strukturer ved hjælp af CAD-værktøjer, og der tages udgangspunkt i bearbejdning af et design fra skitseform til præsentationen af en visualisering af designet gennem anvendelse af modelleringsstrategier. Modulet introducerer desuden de studerende til visualisering af objekters formkarakteristika igennem analoge og digitale renderingsteknikker som en del af den integrerede proces, eksempelvis ved brug af marker mixed media og gængse renderingsværktøjer.

 

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om 3D-modellering integreret i designprocessen
 • Skal have kendskab til fagspecifikke standarder indenfor 3D CAD-værktøjer
 • Skal have viden om metode, teknikker og begreber indenfor 3D-modellering
 • Skal have kendskab til digitale 3D-renderings- og visualiseringsteknikker
 • Skal have kendskab til analoge renderingsteknikker

Færdigheder

 • Skal kunne anvende gængs CAD-værktøj til konstruktion i 3D
 • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i forhold til forskellige modelleringsstrategier samt begrunde valgte løsninger
 • Skal kunne visualisere og kommunikere objekters materialemæssige og formmæssige karakteristika med analoge og digitale renderingsteknikker
 • Skal kunne anvende modellerings- og renderingsteknikker til at styrke en iterativ arbejdsproces mellem digitale og analoge teknikker
 • Skal kunne inddrage basale overvejelser vedr. tværsnitsudformning med henblik på delobjekters styrke og stivhed

Kompetencer

 • Skal kunne vælge relevante 3D-arbejdsmetoder til en given opgave
 • Skal selvstændigt kunne udvælge og udføre relevante digitale og analoge renderingsteknikker til en given opgave som en integreret del af en arbejdsproces der understøtter udviklingen af et design
 • Skal kunne identificere særlige detaljer af et givent produkt eller struktur og fokuseret kommunikere disse igennem analog og digital lyssætning og rendering
 • Skal kunne formgive med hensyntagen til lastindføringer og strukturel stivhed

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModelleringsteknik og renderingsmetoder i 3D
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModeling Technique and Render Methods in 3D
ModulkodeAODB2K162
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (produkt- og designpsykologi)
StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design