Introduktion til arkitektur-ingeniørens faglighed

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektmodulet har til formål at introducere den studerende til arkitektur-ingeniørens praksis; herunder teorier, metoder, historie/kultur, terminologi og formgivningsproces ved integration af arkitektur- og ingeniørfaglig viden. Herunder er fokus PBL-pædagogisk at introducere metoder og modeller til analyse af enkle, afgrænsede problemstillinger, der er relevante for løsningen af et bæredygtigt, integreret arkitektur- og ingeniørprojekt. Samt metoder for organisering af et projektarbejde i samarbejde med andre studerende, og analyse af de samfundsmæssige forhold, som betinger problemorienteret projektarbejde.

Læringsmål

Viden

 • Skal have grundlæggende viden om arkitektur- og ingeniørfaglig terminologi, teorier, metoder, historie og relevante analoge/digitale værktøjer.
 • Skal have grundlæggende viden om samspillet mellem arkitektur- og ingeniørfaglig viden, samt anvendelsen i en integreret designproces af begrænset kompleksitet, herunder specifikt relationen imellem klima, form, rum, struktur og konstruktion.
 • Skal have viden om problemidentifikation, problemanalyse og vurdering af arkitektur- og ingeniørvidenskabelige problemløsninger, herunder grundlæggende metoder til aktør/brugeranalyse, stedsanalyse og forskellige typer dataindsamling.

Færdigheder

 • Skal kunne identificere og beskrive konkrete designmæssige udfordringer og potentialer i den givne kontekst og deraf udlede krav og ønsker til designforslaget.
 • Skal kunne udvælge og systematisk anvende grundlæggende arkitektur- og ingeniørfaglig viden, herunder teorier, metoder, analyse- og designværktøjer til at skitsere og udvikle designforslaget i den givne  kontekst, samt kunne vurdere og reflektere over påvirkningen af menneskelige, bæredygtige, miljø/klima- og samfundsmæssige forhold og konsekvenser.
 • Skal kunne planlægge, styre og reflektere over et problembaseret projekt, herunder kunne anvende udvalgte teknikker og analysere organisering af samarbejde og tidsstyring.
 • Skal kunne udvælge og systematisk anvende relevante analoge og digitale arkitektur- og ingeniørfaglige simulerings-, modellerings-, visualiserings- og beregningsmetoder til at konkretisere og anvende disse til at formidle projektet.

Kompetencer

 • Skal kunne vurdere et stykke bygningsarkitektur af begrænset kompleksitet i en given kontekst, ved brug af arkitektur- og ingeniørfaglig terminologi.

 • Skal kunne varetage planlægningen og gennemførelsen af en afgrænset formgivningsproces, fra initierende problemidentifikation til evaluering af designforslaget ved grundlæggende integration af arkitektur- og ingeniørfaglig viden.

 • Skal grundlæggende kunne indgå i og justere kollaborative læreprocesser, samt kunne identificere og udvikle egne muligheder for fortsat læring inden for arkitektur-ingeniørfagligheden.

   

Undervisningsform

Der henvises til § 17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til arkitektur-ingeniørens faglighed
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Architectural Design-Engineering
ModulkodeAODB1P224
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design