Introduktion til integreret design i en problembaseret læringskontekst

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Fagligt, har projektmodulet til formål at introducere den studerende til integrationen af arkitektur/design- og ingeniørfaglig viden. Herunder bredt at introducere kernefaglige terminologier som grundlag for at begynde at forstå, beskrive og skabe sammenhæng mellem formgivning, rum og konstruktion i en problembaseret læringskontekst (PBL). PBL-pædagogisk, har projektmodulet fokus på at løfte den studerende fra gymnasialt niveau til universitetsniveau med forståelse for blandt andet større ansvar for egen læring, gruppebaserede samarbejdsrelationer og problemformulering opstillet på baggrund af en problemanalyse.

Læringsmål

Viden

  • Skal have grundlæggende kendskab til integreret design og sammenspillet imellem arkitektur/design- og ingeniørfaglig viden, herunder kendskab til vigtigste anvendte fagterminologier.

  • Skal have grundlæggende kendskab til anvendelsen af udvalgte arkitektur/design- og ingeniørfaglige analysemetoder til at forstå og beskrive sammenhæng mellem formgivning og konstruktion.

  • Skal have grundlæggende kendskab til anvendelsen af enkle, udvalgte arkitektur/design- og ingeniørfaglige designmetoder og værktøjer til at skabe sammenhæng mellem formgivning og konstruktion.

  • Skal have kendskab til problembaseret læring (PBL), herunder grundlæggende viden om problemidentifikation, problemanalyse, problemformulering og gruppesamarbejde.

Færdigheder

  • Skal kunne foretage basale værkanalyser med anvendelse af udvalgte arkitektur/design- og ingeniørfaglig teorier og metoder, herunder kunne anvende udvalgt fagterminologi til at forstå og beskrive sammenhænge mellem formgivning og konstruktion.

  • Skal kunne anvende og kombinere enkle, udvalgte arkitektur/design- og ingeniørfaglig designmetoder til at vurdere sammenhænge mellem formgivning og konstruktion.

  • Skal kunne anvende enkle analoge og digitale værktøjer til at formidle projektets problemstilling og præsentere sammenhænge mellem formgivning og konstruktion.

Kompetencer

  • Skal kunne identificere- og reflektere over samspillet mellem formgivning og konstruktion ved brug af grundlæggende arkitektur/design- og ingeniørfaglig viden, metoder, værktøjer og fagterminologi i en problembaseret kontekst.

Undervisningsform

Der henvises til § 17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til integreret design i en problembaseret læringskontekst
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Integrated Design in a Problem-Based Learning Environment
ModulkodeAODB1P201
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design