Bachelorprojekt: Formgivning af den store hybride bygning

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur-, urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1.- 5. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektmodulets formål er at videreudvikle de studerendes evne til at gennemføre en integreret designproces med udgangspunkt i det bebyggede miljø som et komplekst, bæredygtigt, hybridt system med en bred og forskelligartet brugergruppe. Hvor by/landskab bliver til bygning - og bygning bliver til by/landskab. Herved udfordres den traditionelle ingeniørtekniske-, skalamæssige- og bygningsprogrammatiske forståelse. Den bæredygtige, hybride bygning fremkommer som et nyt righoldigt funktionsprogram i byen/landskabet, hvor bygningens arkitektoniske-, konstruktionstekniske- og inde-/mikroklimatekniske aspekter kombineres med byens/landskabets miljømæssige-, sociale-, geotekniske- og infrastrukturelle strukturer. Der arbejdes således med et komplekst hybridt objekt, der i sit byggeprogram og formgivning indeholder både arkitektoniske og urbane elementer. PBL-pædagogisk er der fokus på styrkelsen af metoder til digital projektorganisering, formidling af den komplekse designproces og håndteringen af forskellige tværfaglige input i formgivningen, samt refleksion over egen fagprofil og kompetencer.

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om udvalgte nutidige arkitektoniske-/urbane tendenser og deres indflydelse på det byggede miljø som bæredygtigt, komplekst system.
  • Skal have viden om metoder til integreret design og formgivning af den bæredygtige hybride bygning med anvendelse af viden om principper for konstruktionstekniske-, inde/mikroklimatekniske- og infrastrukturelle aspekter.
  • Skal have viden om- og kunne forstå den bæredygtige hybride bygning som et oplevet æstetisk fænomen, samt som et teknisk og funktionelt bylandskab med tilknyttede samfundsmæssige-, sociale-, kulturelle- og miljømæssige belastninger.
  • Skal have viden om problembaseret læring – fra problem identifikation til problemløsning, herunder viden om formidling til eksterne parter på en faglig kompetent måde med anvendelse af relevante analoge/digitale værktøjer.

Færdigheder

  • Skal kunne analysere og vurdere hvilke tekniske-, æstetiske- og funktionelle virkemidler, der fordrer formgivningen af den bæredygtige hybride bygning.
  • Skal kunne planlægge og håndtere integreret design af den bæredygtige hybride bygning med væsentlig arkitektonisk kvalitet og med inddragelse af principper for konstruktionstekniske-, inde-/mikroklimatekniske- og infrastrukturelle aspekter.
  • Skal kunne udvælge og anvende relevant faglitteratur, kilder og analoge/digitale metoder til udvikling af byggeprogrammer og formgivning af den bæredygtige hybride bygning.

Kompetencer

  • Skal kunne reflektere over realiseringen af en rumlig oplevelse af den bæredygtige hybride bygning, herunder kunne indgå i dialog omkring optimering af principper for konstruktionstekniske-, inde-/mikroklimatekniske og infrastrukturelle forhold i en arkitektonisk sammenhæng.
  • Skal kunne varetage planlægning, gennemførsel, og styring af et integreret designprojekt med en kompleks og tværfaglig problemstilling, herunder kunne formidle projektets analyser, proces og løsninger med anvendelse af relevante analoge/digitale værktøjer.
  • Skal selvstændigt kunne biddrage til fagligt- og tværfagligt projektsamarbejde samt identificere og reflektere over egne læringsbehov for fortsat udvikling og videreuddannelse indenfor fagområdet.

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i studieordningens § 17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt: Formgivning af den store hybride bygning
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor's Project: Designing a Large Hybrid Building
ModulkodeAODAUB6P205
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design