Den Integrerede Design-Ingeniør VI-B: Simuleringer af løsningsrummet for bygningens indeklima og energiforbrug

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden, færdigheder og kompetencer opnået i kursusenhederne: ’Design-Ingeniøren 1-5’, derfor anbefales de studerende at have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur-, urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1.- 5. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kursusmodulet har til formål at introducere de studerende til arbejdet med systematisk at simulere og integrere principper for indeklima, energi og VVS-tekniske installationer, samt variationer i bygningens brug, i formgivningen af multifunktionelle bygninger. Herunder tidligt i designprocessen at analysere/simulere hvorledes disse installationer påvirker designstrategierne teknisk og arkitektonisk. I modulet lægges der desuden vægt på anvendelse af relevante digitale værktøjer i designprocessen til analyse og simulering som en integreret del af formgivningen og afsøgning af løsningsrummet for et design koncept med arkitektonisk kvalitet.

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om en bygnings VVS tekniske systemer, herunder komfortkrav, luftfordelingsprincipper, støj og energiforbrug.
  • Skal have viden om anvendelsen af digital modellering/simulering af bygningens klimatekniske installationssystemer i formgivnings- og designprocessen.
  • Skal have viden om systematikker til afsøgning af løsningsrummet for et designkoncept med fokus på indeklima og energiforbrug.

Færdigheder

  • Skal kunne skitsere og opstille installationskoncepter/-principper og beskrive deres arkitektoniske kvaliteter, samt formgive systemer, der er integreret i forhold til bygningens design og rummenes anvendelse.
  • Skal kunne foretage et begrundet designstrategisk valg af installationsprincip på baggrund af funktionskrav og analyse/simulering af relevante belastninger.
  • Skal kunne analysere samlingsdetaljer ift. kuldebroer og akitektonisk kvalitet.
  • Skal kunne foretage en klimateknisk analyse inklusiv kvalificering af usikkerheder fra variationer i bygningens brug.
  • Skal kunne opbygge og udnytte digitale modeller til vurdering og analyse af forskellige anlægsudformninger.

Kompetencer

  • Skal kunne reflektere over valget af installationsteknisk løsning i forhold til alternativer og kombination af løsninger i relation til udeklima, indeklima, brugere, funktionskrav og bygningens arkitektoniske udtryk.
  • Skal kunne formulere, diskutere og reflektere over anvendelsen af digitale modeller til integration af klimatekniske installationer/design koncepter i formgivning af en bygning.

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i studieordningens § 17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDen Integrerede Design-Ingeniør VI-B: Simuleringer af løsningsrummet for bygningens indeklima og energiforbrug
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntegrated Design-Engineering VI-B: Simulations of Indoor Built Environments and Energy Consumption
ModulkodeAODAUB6K204
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design