Den Integrerede Design-Ingeniør VI-A: Udvidet arkitektonisk projektering med strukturelt design og FE-simuleringer

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden, færdigheder og kompetencer opnået i kursusenhederne: ’Design-Ingeniøren 1-5’, derfor anbefales de studerende at have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur-, urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1.- 5. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kursusmodulet har til formål at gøre de studerende i stand til at foretage arkitektonisk projektering med fokus på strukturel analyse og beregning af bygningskonstruktioner i eksempelvis beton, stål og træ, som del af designprocessen. Herunder brug af numeriske programmer og relevante digitale værktøjer, der kan anvendes til strukturel analyse og visualisering af fysiske egenskaber ved specifikke bygningskonstruktioner.

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne forstå konstruktionsfaglige principper, metoder og teorier for arkitektonisk projektering af bærende konstruktioner.
 • Skal kunne sammenholde og vurdere forskellige konstruktive løsninger såvel byggeteknisk som arkitektonisk.
 • Skal have forståelse for dimensionering af bærende konstruktioner, herunder forståelse for formgivning af bærende konstruktioner og deres robusthed, samlinger og stabilitetsfænomener.
 • Skal have en grundlæggende design-konceptuel forståelse for FE-metoden og kendskab til relevant digitale simuleringsværktøjer.

Færdigheder

 • Skal kunne skitsere og opstille konstruktionskoncepter/-principper og redegøre for deres arkitektoniske kvaliteter.
 • Skal kunne skitsere, dimensionere og projektere bærende konstruktioner med udgangspunkt i en arkitektonisk projektide.
 • Skal kunne dokumentere statiske beregninger og foretage teknisk dokumentation på et design-relevant niveau.
 • Skal kunne kvalificeret gennemføre FE-analyser af relativt enkle konstruktive elementer ved anvendelse af relevante digitale værktøjer.
 • Skal kunne sammenholde og vurdere forskellige konstruktive løsninger såvel byggeteknisk som arkitektonisk.

Kompetencer

 • Skal kunne reflektere over og vurdere sammenhængen mellem konstruktionsteknisk- og arkitektonisk ambition i formgivningen.
 • Skal kunne relatere og anvende viden og færdigheder omkring arkitektonisk projektering.
 • Skal kunne indgå i dialog vedrørende bygningskonstruktion og dimensionere elementer i bærende konstruktioner.

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i studieordningens § 17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDen Integrerede Design-Ingeniør VI-A: Udvidet arkitektonisk projektering med strukturelt design og FE-simuleringer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntegrated Design-Engineering VI-A: FE Analysis, Structural Design and Project Design
ModulkodeAODAUB6K203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design