Den Integrerede Design-Ingeniør V: By og bygningers bæredygtighedscertificering, livscyklus og værdisættelse

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden, færdigheder og kompetencer opnået i kursusenhederne: ’Design-Ingeniøren 1-4’, derfor anbefales de studerende at have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur-, urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1.- 4. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kursusmodulet introducerer den studerende til at arbejde med basal arkitektonisk projektering med inddragelse af væsentlige byggetekniske-, miljømæssige- og økonomiske aspekter.  Formålet er at give de studerende en grundlæggende indføring i principper for gældende bæredygtighedscertificering (eksempelvis DGNB), simpel livscyklusvurdering (LCA) og metoder til konceptuel analyse og vurdering af totaløkonomi/levetidsomkostninger (LCC), som er de rammer og bindinger et bæredygtigheds-orienteret byggeprojekt kan være underlagt i praksis. Dette med hensigten at give den studerende grundlæggende forståelse for miljømæssig belastning, værdisættelse og cirkulær økonomi som del af den arkitektoniske projektering af et byggekoncept.

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om basal arkitektonisk projektering.
  • Skal have grundlæggende viden om de økonomiske bindinger byggerier er underlagt i praksis, på et design-konceptuelt niveau.
  • Skal have viden om og forståelse for udvalgte principper og metoder for gældende bæredygtighedscertificeringssystemer.
  • Skal have kendskab til principper og metoder for LCA og LCC analyse.

Færdigheder

  • Skal på generelt niveau kunne udøve arkitektonisk projektering.
  • Skal kunne anvende- og redegøre for relevante principper for bæredygtighedscertificeringsmetoder, på et basalt og konceptuelt niveau.
  • Skal kunne anvende principper og metoder for Livscyklusvurdering (LCA) og Totaløkonomi/Levetidsomkostninger (LCC) på et basalt, design-konceptuelt niveau.
  • Skal kunne anvende relevante analoge/digitale værktøjer til simple, konceptuelle analyser/simuleringer af byggekonceptet.

Kompetencer

  • Skal kunne håndtere og vurdere arkitektonisk projektering generelt, samt kunne reflektere over brugen af principper for bæredygtighedscertificering, livscyklusvurdering og total økonomisk værdisættelse som del af en integreret design proces.

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i studieordningens § 17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDen Integrerede Design-Ingeniør V: By og bygningers bæredygtighedscertificering, livscyklus og værdisættelse
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntegrated Design-Engineering V: Sustainability Assessment of Buildings and Urban Spaces with a Focus on Life Cycles and Life Cycle Cost Evaluations
ModulkodeAODAUB5K201
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design